Nieuws

PvdA zet zich in voor bestrijding eenzaamheid

door Johanna Grone op 23 juni 2015

In de raadsvergadering van 22 juni jl. is het door PvdA Tilburg samen met de CDA fractie ingediende initiatiefvoorstel ‘Samen tegen eenzaamheid’ aangenomen. Eenzaamheid is een veelvoorkomend probleem en, in tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, niet alleen bij ouderen. In 2012 gaf bijna veertig procent van de Nederlandse bevolking van 19 jaar en ouder

lees verder »

Tilburg boomT

door Bea Mieris op 6 juni 2015

Tilburg kent een bomennota met als doel het in stand houden van een gezond en gevarieerd bomenbestand in Tilburg. De nota vormt een bindend kader voor ruimtelijke besluitvorming. Het college vergat deze nota echter in te zetten. De PvdA fractie heeft het college in een motie opgeroepen deze bomennota voortaan standaard te betrekken bij ruimtelijke planvorming

lees verder »

Vluchtelingen Opvang Tilburg

door Bea Mieris op 6 juni 2015

De PvdA fractie heeft het college tot spoed gemaand als het gaat om de opvang van vluchtelingen. Tijdens de behandeling van de vorige perspectiefnota zegde het college toe met de verantwoordelijk staatssecretaris in gesprek te gaan over de opvang van vluchtelingen in Tilburg. Afhankelijk van de uitkomst van dat gesprek zouden mogelijke opvanglocaties in beeld worden

lees verder »

PvdA Fractie en het Stadsbos013

door Bea Mieris op 6 juni 2015

Het college heeft een voorzichtig begin gemaakt in de communicatie over het stadsbos en legt in 2015 op één akkerland tijdelijke natuur aan. In dit tempo is het stadsbos er over 20 jaar nog niet. De PvdA fractie heeft het college opgeroepen het stadsbos in 2016 te ontsluiten en daarnaast open te blijven staan voor

lees verder »

Bijdrage PvdA Perspectiefnota 2016

door Auke Blaauwbroek op 5 juni 2015

Voorzitter, wij zijn vanavond bijeen om de Perspectiefnota 2016 met elkaar te bespreken en goed te keuren. Laat ik maar gelijk met de deur in huis vallen: wij maken ernstig bezwaar tegen de inhoud van deze nota en zullen dan straks ook een motie indienen om het College de mogelijkheid te bieden om met een

lees verder »

Betaalbare huurwoningen in Tilburg realiseren!

door Bea Mieris op 2 juni 2015

Tijdens de raadsvergadering is een nieuwe woonvisie vastgesteld. Het college gaf bij de presentatie van de perspectiefnota aan in samenspraak met andere partijen 1000 betaalbare huurwoningen te gaan toevoegen. Volgens het RIGO woonlastenonderzoek (2014) is er tot 2020 echter behoefte aan 1640 extra sociale huurwoningen (tot de 2e aftoppingsgrens) in Tilburg. De PvdA fractie heeft het college in een motie opgedragen alles in

lees verder »

Molukse kerk Tilburg dreigt verloren te gaan.

door Bea Mieris op 27 mei 2015

Leden van de Molukse Evangelische Kerk in Tilburg maken zich ongerust over de toekomst van hun kerkgebouw aan de Karmelietenstraat te Tilburg. Dit kerkgebouw dat door het Rijk werd opgeleverd in 1971 dreigt verloren te gaan voor de Molukse kerkgemeenschap door een vastgoedtransactie waar de kerkleden het niet mee eens zijn. Het kerkgebouw aan de Karmelietenstraat is

lees verder »

Inburgering van Oost-Midden en Zuid-Europeanen

door Rens Overeem op 26 mei 2015

Er is gebleken dat veel gemeenten problemen ervaren rondom de inburgering van Oost-Midden en Zuid-Europeanen die werkzaam zijn in ons land. Sinds de uitbreiding van de Europese Unie is het aantal EU-migranten sterk toegenomen, zo ook in Tilburg. De PvdA vindt het belangrijk dat eventuele problemen vroegtijdig gesignaleerd worden en we ons als gemeente inzetten

lees verder »

Onze Zorg, bijeenkomst PvdA Tilburg op vrijdagavond 5 juni in Levensbouw Tilburg

door Hans van Iersel op 23 mei 2015

Onze zorg vrijdag 5 juni 19.30 uur  inloop -20.00 uur aanvang  in Levensbouw met onder andere Tweedekamerlid Otwin van Dijk Op 5 juni organiseert de PvdA afdeling Tilburg de tweede van de vier bijeenkomsten over “onze zorg”. Deze staat in het teken van de transities, met name voor de zorgkant. De bijeenkomst wordt gehouden in

lees verder »

Zwemmen tot 40% duurder

door Yusuf Celik op 23 mei 2015

Tijdens de commissievergadering Leefbaarheid zijn de sporttarieven besproken. De PvdA Tilburg maakt zich zorgen over het voorliggend voorstel. Zwemmen wordt tot 40% duurder en jongeren en 55-plussers worden onevenredig hard getroffen. Zo wordt de prijs van een 50-banenkaart verhoogd van €100 naar €140. Een prijsstijging van maar liefst 40%. Tjippashouders, kortingspas voor jeugdigen tussen 4

lees verder »

PvdA Tilburg lanceert tienpuntenmanifest Cultuur

door Sofie Meeuwissen op 18 mei 2015

De Partij van de Arbeid lanceert een tienpuntenmanifest voor het culturele domein in Tilburg. Het manifest is uit nood geboren. In het Collegeakkoord van het toen kersverse College liet zij weten zich hard te gaan maken voor Cultuur en daarvoor extra geld te reserveren. Tot op heden zijn er geen concrete plannen verwezenlijkt, terwijl er

lees verder »

Nu vooruit met het onderwijs!

door Sofie Meeuwissen op 14 mei 2015

De Partij van de Arbeid lanceert een tienpuntenmanifest voor Onderwijs. Het manifest is uit nood geboren. In het Collegeakkoord van het toen kersverse College liet zij weten zich hard te gaan maken voor onderwijs en daarvoor een miljoen structureel en een miljoen incidenteel te reserveren. De PvdA is opgevallen dat er tot op heden niets

lees verder »