Nieuws

PvdA prikactie 6 feb: schoon Ypelaerpark

door Yusuf Celik op 4 februari 2016

Op zaterdag 6 februari organiseert de PvdA Tilburg de allereerste prikactie. Met bewoners prikken tegen zwerfafval en voor een schoon Ypelaerpark. Tussen 10.00 en 12.00 zal er geprikt worden om het park aan de Stokhasseltlaan weer schoon te krijgen. Als voldoende bewoners 5 min. kunnen missen dan is het park in een handomdraai schoon. Het is

lees verder »

Exterieur Rijksmonument Lancierskazerne wordt aangetast.

door Bea Mieris op 2 februari 2016

De gemeenteraad van Tilburg heeft in meerderheid ingestemd met het plan om de westelijke vleugel van de Lancierskazerne te renoveren en er veertien grondgebonden woningen in te realiseren. De PvdA fractie heeft tegen het gewijzigde bestemmingsplan en de daaraan gekoppelde omgevingsvergunning gestemd die het bouwplan mogelijk maken. De reden hiervoor is dat de Rijksdienst voor

lees verder »

Gesprek met de stad over migratie

door Auke Blaauwbroek op 28 januari 2016

Er is veel bezorgdheid rond de komst van migranten, dit keer vooral vluchtelingen en asielzoekers. Hun komst stelt ons als stad voor veel uitdagingen. Hoe houden we onze basisvoorzieningen op orde voor hen die hier al langer of korter zijn en hoe maken we ook ruimte voor hen die hier een nieuw leven willen opbouwen?

lees verder »

Dependance Textielmuseum Piushaven

door Bea Mieris op 19 januari 2016

In de commissie vestiging is de actualisatie van de stedenbouwkundige visie voor de Piushaven besproken. De PvdA fractie heeft aangegeven de verdere ontwikkeling van het Piushaven gebied van harte te steunen. Het is daarbij wel van belang dat de balans tussen wonen, uitgaan, recreëren en genieten van de Piushaven als havenpark bewaakt blijft. We hebben als

lees verder »

Trots op initiatief Yusuf Celik en de prachtige samenwerking in Tilburg!

door Auke Blaauwbroek op 17 januari 2016

Mensen, wat ben ik trots op mijn collega Yusuf Celik die zonder partijpolitieke overwegingen zich heeft ingezet voor de vluchtelingen die in Tilburg worden opgevangen. Die trots wordt onderstreept door de brief die ik vandaag ontving van Hans Spekman: Beste Auke, Tweede Kerstdag, het lijkt alweer maanden geleden, kreeg ik een mailtje van Yusuf. Yusuf

lees verder »

Fietstunnel onder Ringbaan Zuid

door Bea Mieris op 9 januari 2016

Met de komst van het Vakcollege en een nieuw gebouw voor Fontys gaat het aantal leerlingen in het Stappegoorgebied verder toenemen. De PvdA fractie vindt het wenselijk dat leerlingen en studenten zoveel mogelijk op de fiets naar school komen. In een motie is het college opgeroepen om te onderzoeken hoe het fietsnetwerk in de richting van

lees verder »

Nieuwjaars receptie PvdA afdeling Tilburg&GroenLinks 10 januari 2016 Levensbouw

4 januari 2016

Levensbouw Melis Stokestraat 40 Tilburg Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie PvdA en GroenLinks Graag nodigen we alle leden en andere belangstellenden uit voor onze Nieuwjaarsreceptie 2016. Dit jaar trappen GroenLinks en PvdA gezamelijk het nieuwe jaar af. Het belooft een sociale middag te worden, want ook de solidariteitsprijs wordt uitgereikt. De receptie vindt plaats op zondag 10 januari

lees verder »

Prettige Kerstdagen en een gezond en gelukkig 2016!

door Jan Wouters op 21 december 2015

Het PvdA Tilburg  Bestuur&Fractie wenst u allen,  Hele prettige Kerstdagen en een gezond en gelukkig 2016!

lees verder »

Nieuw! Online Congres voorbereiding, toegankelijk voor alle PvdA leden.

door Jan Wouters op 8 december 2015

PvdA-leden kunnen nu directe invloed uitoefenen op de koers van de partij! Via https://platform.pvda.nl  kan elk lid zelf moties indienen, bediscussiëren en daar steun voor vergaren. Hiermee kunnen leden inhoudelijke bijdragen leveren aan het partijcongres! De PvdA is een van de eerste Nederlandse politieke partijen die op deze manier een online voorbereiding heeft voor haar congres,

lees verder »

Woonlastencompensatie in Tilburg

door Bea Mieris op 3 december 2015

De PvdA fractie heeft het college meerdere malen verzocht om woonlastencompensatie in Tilburg te regelen. In de woonvisie die dit jaar is vastgesteld is dit als pilot opgenomen. De pilot is inmiddels gestart en is gekoppeld aan het ondersteuningsfonds. Huurders kunnen voor tijdelijke compensatie in aanmerking komen als de woonlasten (huur, servicekosten, energie, water, belastingen)

lees verder »

Art. 47 vragen omtrent privacygevoelige gegevens

door Orkun Baytemir op 23 november 2015

Op 22 november 2015 is in het televisieprogramma De Monitor grootscheepse schending van het beroepsgeheim medische dossiers in het kader van Jeugdwet en Persoonsgebonden budget aan de orde gesteld. Ook De gemeente Tilburg werd tijdens de uitzending genoemd. Hierin werd ter sprake gebracht dat er niet zorgvuldig omgegaan werd met privacygevoellige gegevens door gemeenteambtenaren. Vraag

lees verder »

Geld erbij voor Tilburgs Sportgala

door Yusuf Celik op 19 november 2015

Kampioenen en helden in de sport verdienen de spotlight. Het Sportgala, dat jaarlijks door de Tilburgse Sportraad wordt georganiseerd, is een mooi podium waarop sporters en vrijwilligers in het zonnetje worden gezet. Helaas vormden de financien om het gala te organiseren elk jaar weer een uitdaging voor de vrijwilligers. Om de toekomst van het Sportgala

lees verder »