Nieuws

VEILIGHEID RONDOM WESTERPARK

door Yusuf Celik op 29 september 2014

De fractie van de PvdA heeft het college schriftelijke vragen gesteld mbt de schietpartij en veiligheidssituatie rondom het Westerpark. Op 23 september j.l. zijn een groep jongeren die rondom het Westerpark rondhingen vanuit een auto onder vuur genomen. Een jongere werd door een kogel geraakt. Rondom het Westerpark zijn er al wat langer incidenten. Zo

lees verder »

Groene maatregelen voor sport en cultuur

door Yusuf Celik op 28 september 2014
Foto TSV Gudok

Energielasten drukken steeds steviger op de begroting van sportclubs en culturele instellingen. Om clubs en culturele instellingen te helpen om te besparen op energie stelt de fractie van de PvdA voor om een inventarisatie te doen van mogelijke maatregelen. Deze maatregelen zouden dan, net als bij de basisscholen is gebeurt, middels een aantrekkelijke financiering gerealiseerd

lees verder »

Afdelingsbestuur PvdA Tilburg.

27 september 2014

De Algemene Leden Vergadering (ALV)  van de PvdA Tilburg in “Levensbouw” afgelopen woensdag 24  september was druk bezocht! De hoofdpunten op deze ALV  agenda waren de behandeling van de Bestuursopzet en Bestuurswisselingen in onze afdeling.  De Secretaris Boudewijn Boesveld en Penningmeester Rijk Vlaanderen traden af en de Voorzitter Frans Post stelde zich niet herkiesbaar voor

lees verder »

Inspraak burgers verbeteren

door Auke Blaauwbroek op 24 september 2014

De PvdA Tilburg vindt het van groot belang dat burgers meer directe inspraak krijgen bij ontwikkelingen in de eigen stad of in de eigen wijk. Vaak horen we klachten van Tilburgers dat er veel over hen gesproken wordt, maar zelden met hen. Dat is de reden dat de PvdA Tilburg een motie heeft ingediend waarbij

lees verder »

Behoud het Tilburg Akkoord voor de Impulswijken

door Yusuf Celik op 22 september 2014

Op de gemeenteraadsvergadering van maandag 15 september heeft de PvdA zich hard gemaakt voor het behoud van de aanpak van de Impulsgelden. Met de stadsbrede invoering van de wijktoets laat dit college de aanpak van de Impulswijken los en doet een greep in de gereserveerde gelden. Het zorgvuldig gesloten Tilburg Akkoord, o.a. door Gon Mevis,

lees verder »

Woonlastenfonds stap dichterbij

door Bea Mieris op 19 september 2014

Tijdens de bespreking van de perspectiefnota heeft de PvdA fractie een motie ingediend over een woonlastenfonds. Dit was niet de eerste keer. Voorganger Arjan Pronk is er ook mee bezig geweest. Het woonlastenfonds dreigde echter onlangs te stranden. De verantwoordelijk wethouder gaf aan dat het praktisch niet uitvoerbaar is. Na eenvoudig speurwerk bleek dat de

lees verder »

Bed, Bad en Brood in Tilburg

door Bea Mieris op 18 september 2014

Tijdens de bespreking van de perspectiefnota 2015 heeft de PvdA fractie een motie ingediend voor een bed, bad en brood voorziening in Tilburg.  Dit n.a.v. de dood van een Somalische vluchteling in Amsterdam die stierf na een gevecht in een illegale opvangplek. De burgemeester van Amsterdam gaf aan dat het zo niet langer kan. Er

lees verder »

Perspectiefnota: Houd oog voor kwetsbare Tilburgers

door Auke Blaauwbroek op 15 september 2014

Vandaag wordt de perspectiefnota behandeld in de gemeenteraad. In de nota worden kaders aangegeven die gebruikt worden door het College om de begroting uit te werken. De PvdA reageert, vanuit de oppositie, op de gepresenteerde plannen. Fractievoorzitter Auke Blaauwbroek spreekt de volgende woorden;   Voorzitter, Bij de behandeling van het coalitieakkoord in mei van dit

lees verder »

Tilburg wordt Shelter City

door Johanna Grone op 14 september 2014

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 8 september is het voorstel van de PvdA fractie voor een Shelter City aangenomen door de gemeenteraad.  Lees het voorstel dat is besproken in de gemeenteraad hieronder; INLEIDING Naast Den Haag en Middelburg is sinds vorige maand ook Nijmegen een veilige haven voor mensenrechtenverdedigers. Minister Timmermans van Buitenlandse Zaken is verheugd

lees verder »

Samen voor Brabant, Ledenbijeenkomst verkiezingsprogramma!

door Jan Wouters op 14 september 2014

PvdA Brabant organiseert in september drie bijeenkomsten om de Brabantse leden bij te praten over de programma’s voor de Provinciale Statenverkiezingen en de Waterschapsverkiezingen in maart 2015. De tweede ledenbijeenkomst vindt plaats op woensdag 17 september in De Harmonie in Tilburg. Aanmelden kan bij Liesbeth de Wijs via gewest@pvdabrabant.nl onder vermelding van de bijeenkomst van uw keuze.

lees verder »

Voorstel SW 100% a-sociaal

9 september 2014

De PvdA in Tilburg maakt zich grote zorgen over de toekomst van de mensen die in een sociale werkplaats werken. In de commissie Sociale Stijging van afgelopen maandag werd het raadsvoorstel besproken waarin drie scenario’s werden voorgelegd m.b.t. tot beschut werk; 1. Perspectief op betaald werk voor zoveel mogelijk mensen en dus afschaffing van beschut

lees verder »

Ombudsteam PvdA Tilburg voor u!

8 september 2014

Wil je door het woud aan wet- en regelgeving de bomen in het bos weer eens zien? Loop je vast in de bureaucratie van de overheid en kom je hierdoor nog meer in de problemen? Val je tussen wal en schip en weet niet hoe en op welke voorziening je aanspraak kunt maken voor hulp?

lees verder »