Nieuws

Art. 47 vragen omtrent privacygevoelige gegevens

door Orkun Baytemir op 23 november 2015

Op 22 november 2015 is in het televisieprogramma De Monitor grootscheepse schending van het beroepsgeheim medische dossiers in het kader van Jeugdwet en Persoonsgebonden budget aan de orde gesteld. Ook De gemeente Tilburg werd tijdens de uitzending genoemd. Hierin werd ter sprake gebracht dat er niet zorgvuldig omgegaan werd met privacygevoellige gegevens door gemeenteambtenaren. Vraag

lees verder »

Geld erbij voor Tilburgs Sportgala

door Yusuf Celik op 19 november 2015

Kampioenen en helden in de sport verdienen de spotlight. Het Sportgala, dat jaarlijks door de Tilburgse Sportraad wordt georganiseerd, is een mooi podium waarop sporters en vrijwilligers in het zonnetje worden gezet. Helaas vormden de financien om het gala te organiseren elk jaar weer een uitdaging voor de vrijwilligers. Om de toekomst van het Sportgala

lees verder »

PvdA Tilburg Fractie vragen over rijksmonument De Lancierskazerne in Tilburg

door Bea Mieris op 19 november 2015

De PvdA fractie Tilburg stelt vragen aan het college over de ontwikkeling van rijksmonument De Lancierskazerne in Tilburg. In de westvleugel van deze voormalige cavaleriekazerne van koning Willem II staat de bouw van 14 woningen gepland. De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed heeft echter negatieve adviezen afgegeven, omdat het de sobere karakteristiek van het rijksmonument zou aantasten.    

lees verder »

AZC – Parken – Tilburgs religieus en industrieel erfgoed

door Bea Mieris op 13 november 2015

  Het college vergat de zoektocht naar een regulier asielzoekerscentrum in Tilburg in de begroting 2016 op te nemen. Een PvdA amendement dat door een meerderheid in de raad werd aangenomen zorgt ervoor dat het proces met de stad om tot een AZC te komen in de begroting van volgend jaar wordt vermeld. Dit proces begint in 2016

lees verder »

Sofie/Fractie PvdA Tilburg en de begroting vd Gemeente Tilburg 2016.

door Sofie Meeuwissen op 13 november 2015

Om een uur begint dag twee van de begrotingsbehandeling. Voor vandaag zijn er moties en amendementen ingediend, waarover gedebatteerd en gestemd wordt. We beginnen met alle moties die horen bij de commissie sociale stijging. Orkun en ik mogen meteen aan het werk dus. Het begin is wat rommelig: wethouder Kokke leest dat LST de moties

lees verder »

Spreektekst PvdA Tilburg Begrotingsbehandeling 2016

door Auke Blaauwbroek op 9 november 2015

Voorzitter, het huidige college is nu ruim 1,5 jaar aan het werk en dan denk je dat ze inmiddels lekker zijn opgeschoten met het verwezenlijken van hun coalitieprogramma. Niets is minder waar, het beeld van dit College is flets, de nieuwe plannen die ze presenteren zijn geschreven op vloeipapier, je kijkt er zo door heen.

lees verder »

College zet mes op keel bij verkeerde club

door Yusuf Celik op 7 november 2015

Het tumult rondom de fusie van Longa en Were Di heeft het College van B&W aan zichzelf te wijten. Door de bruidsschat van 1,9 miljoen al tijdens de ondertrouw te verstrekken heeft ze zichzelf in een onmogelijke positie gemanoeuvreerd. Aan de ene kant wordt de noodlijdende club Longa door de belastingbetaler voor 3 ton gered

lees verder »

PvdA Tilburg lanceert 10.000 laadpalen plan

door Yusuf Celik op 5 november 2015

De fractie van de Partij van de Arbeid heeft tijdens de raadsvergadering van maandag 2 november het 10.000 laadpalen plan gelanceerd. Het plan voorziet in de realisatie van 10.000 laadpalen in de komende 10 jaar. Met de realisatie van een dergelijke omvang wordt duurzame mobiliteit gestimuleerd en uitstoot van Co2 in de stad verder teruggebracht.

lees verder »

Beschut werk: wethouder De Ridder over de knie bij Klijnsma

door Orkun Baytemir op 14 oktober 2015

Wethouder de Ridder moet diep door de knieën na een gesprek met staatssecretaris Jetta Klijnsma. In september 2014 heeft hij de Tilburgse gemeenteraad voorgesteld om het Beschut Werken voor de meest kwetsbare Tilburgers op de arbeidsmarkt af te schaffen. Met uitzondering van de PvdA heeft hij de gemeenteraad toen overtuigd van een fout besluit. Een

lees verder »

Tilburgse Leergang

door Erik Verbiest op 8 oktober 2015

Zaterdag drie oktober was het zover, de Tilburgse leergang is officieel gestart! Hierbij geven we je graag wat meer informatie over deze leergang. Zoals je waarschijnlijk weet is deze leergang modulair van opzet. Dat betekent dat je niet ieder onderdeel verplicht hoeft te volgen, maar de modules die bij je interesse passen nog steeds kunt

lees verder »

PvdA opleidingsfestival zaterdag 10 oktober

7 oktober 2015

Ben je actief in de Partij van de Arbeid maar wil je je kennis verdiepen? Ben je nieuwsgierig naar wat je allemaal kan met je lidmaatschap? Lijkt het je leuk meer te weten te komen over de PvdA? In al die gevallen ben je op zaterdag 10 oktober van harte welkom bij de tweede editie

lees verder »

Spreektekst opvang vluchtelingen Fatima

door Auke Blaauwbroek op 5 oktober 2015

Inleidend Goed dat u ons en de insprekers gelegenheid biedt om in een openbare zitting van de Gemeenteraad onze wensen en bedenkingen te laten uitspreken bij het maatregelenpakket dat u voorstelt nav uw besluit om 400 vluchtelingen op te vangen in Jozefzorg Belangrijk besluit, omdat het raakt aan de enorme ellende die al jaren aan

lees verder »