Nieuws

Gezocht: fractiemedewerker

door Auke Blaauwbroek op 17 augustus 2016

Samen vooruit. Help je ons dat te bereiken? De PvdA afdeling Tilburg is op zoek naar een fractie en campagnemedewerker. Op 21 maart 2018 vinden er gemeenteraadsverkiezingen plaats in alle gemeenten van Nederland. Op weg naar deze verkiezingen wenst de fractie ondersteund te worden door een medewerker, zowel voor reguliere werkzaamheden als campagnewerkzaamheden. Lees hier

lees verder »

Tilburg krijgt eigen klimaatplan

door Yusuf Celik op 2 augustus 2016

In navolging van de klimaattop in Parijs en het initiatiefvoorstel van Samsom/Klaver in de Tweede Kamer krijgt Tilburg haar eigen klimaatplan. De PvdA Tilburg heeft met een nipte meerderheid de handen op elkaar gekregen voor de motie die tijdens de bespreking van de perspectiefnota in de gemeenteraad is ingediend. Initiatiefnemers Yusuf Celik (PvdA) en Martin

lees verder »

Realisatie goedkope huurwoningen

door Bea Mieris op 21 juli 2016

De PvdA fractie heeft het college gevraagd om in september met een plan van aanpak te komen voor de realisatie van goedkope huurwoningen die deels nog in 2016 gerealiseerd moeten worden. De wachttijd voor actief zoekenden naar een betaalbare huurwoning is ongeveer een jaar en drie maanden. Door de taakstelling voor de huisvesting van statushouders neemt

lees verder »

Guus Sluijter nieuw raadslid

18 juli 2016

Guus Sluijter is per 18 juli 2016 het nieuwe fractielid van de PvdA Tilburg. Hij volgt Sofie Meeuwissen op die kiest voor een carrière buiten de politiek. Guus Sluijter is 58 jaar en oud voorzitter van de PvdA-afdeling in Tilburg. Guus kent de stad en de gemeentelijke politiek goed en is momenteel werkzaam als strategisch

lees verder »

Groen in de stad; kerk- en kloostertuinen

door Bea Mieris op 17 juli 2016

De PvdA fractie heeft het college gevraagd om bij herontwikkeling van kerken en kloosters de tuinen zoveel mogelijk te behouden en open te stellen voor de inwoners van de stad. Door ontkerkelijking worden kerken en kloosters met enige regelmaat herontwikkeld. Het is daarbij van belang dat karakteristieke, vaak monumentale gebouwen behouden blijven. De tuinen zijn

lees verder »

Reactie op perspectiefnota 2017

door Auke Blaauwbroek op 15 juli 2016

Voorzitter, dit College van B&W blijft ernstig in gebreke waar het gaat om een juiste informatievoorziening aan de Raad. Daar waar we vroeger de najaarsrapportage hadden als instrument in de P&C-cyclus om de lopende begroting van 2016 bij te stellen, hebben we met deze perspectiefnota en tussenrapportage enerzijds een ronkend verhaal dat vooruitloopt op de

lees verder »

Samen vooruit op het Bernardusplein

door Yusuf Celik op 10 juli 2016

De fractie van de Partij van de Arbeid heeft op 28 juni op uitnodiging van een bewoner een schoonmaakactie op het Bernardusplein georganiseerd. Met 30 bewoners is het plein, en de aanloopstraten, schoongemaakt. Bewoners hebben tijdens de schoonmaakactie de fractie geïnformeerd over kleine en grote knelpunten op het gebied van zwerfafval en leefbaarheid en hun

lees verder »

WOZ-beschikkingen voor huurders in 2017

door Bea Mieris op 20 juni 2016

Huurders van huurwoningen ontvingen onlangs een bewonersbrief van de gemeente Tilburg over het opvragen van de woz-waarde van hun huurwoning bij de gemeente.  De woz-waarde speelt sinds 1 oktober 2015 een rol bij de vaststelling van de maximaal toegestane huurprijs van zelfstandige sociale huurwoningen. Volgens de Woonbond hoort een gemeente alle huurders een woz-beschikking per

lees verder »

Groenexcursie binnenstad 17 juli

8 juni 2016

Op zondag 17 juli gaat de PvdA Tilburg op groenexcursie door het centrum van Tilburg. Stadsgidserij Tilburg en stadsecoloog Gert Brunink verzorgen deze groenwandeling. We lopen een ongeveer 7 km lange route, die voert door de Bokhamer, het Regenboogpark, langs volkstuinen, voormalige fabrikanten- en kloostertuinen, stadsparken … De Stadsgidserij vertelt over de historie en de stadsecoloog over de natuur. Ergens

lees verder »

PvdA Tilburg ruimt op

door Yusuf Celik op 1 juni 2016

PvdA Tilburg ruimt op Elke maand bezoekt de fractie van de PvdA een wijk of een buurt in de stad. Op 28 juni zijn de raadsleden voor de tweede keer in korte tijd in ’t Zand te vinden. Buurtbewoners attendeerden de fractie op de hoeveelheid zwerfafval op en rondom het Bernardusplein. De fractie neemt graag

lees verder »

PvdA Tilburg wil OMWB op orde

door Yusuf Celik op 27 mei 2016

As. maandag vergadert de gemeenteraad in een extra ingelaste raadsvergadering over de ontwerpbegrotingen voor de komende jaren van de Omgevingsdienst Midden en West Brabant (OMWB). De OMWB heeft de afgelopen twee jaar enorme verliezen laten zien. Voor Tilburg betekent dit dat de stad in totaal 1,1 miljoen moet bijpassen en structureel meer gaat betalen voor

lees verder »

Samen in gesprek: 10 mei @ ’t Sant

9 mei 2016

De fractie van de Partij van de Arbeid bezoekt maandelijks een wijk in de stad. Op dinsdag 10 mei zijn de raadsleden te vinden in Tilburg West. De fractie nodigt u van harte uit om kennis te maken en te spreken over onderwerpen die u bezighouden. We zijn benieuwd wat er in uw wijk goed

lees verder »