Nieuws

Onze Zorg, bijeenkomst PvdA Tilburg op vrijdagavond 5 juni in Levensbouw Tilburg

door Hans van Iersel op 23 mei 2015

Onze zorg vrijdag 5 juni 19.30 uur  inloop -20.00 uur aanvang  in Levensbouw met onder andere Tweedekamerlid Otwin van Dijk Op 5 juni organiseert de PvdA afdeling Tilburg de tweede van de vier bijeenkomsten over “onze zorg”. Deze staat in het teken van de transities, met name voor de zorgkant. De bijeenkomst wordt gehouden in

lees verder »

Zwemmen tot 40% duurder

door Yusuf Celik op 23 mei 2015

Tijdens de commissievergadering Leefbaarheid zijn de sporttarieven besproken. De PvdA Tilburg maakt zich zorgen over het voorliggend voorstel. Zwemmen wordt tot 40% duurder en jongeren en 55-plussers worden onevenredig hard getroffen. Zo wordt de prijs van een 50-banenkaart verhoogd van €100 naar €140. Een prijsstijging van maar liefst 40%. Tjippashouders, kortingspas voor jeugdigen tussen 4

lees verder »

PvdA Tilburg lanceert tienpuntenmanifest Cultuur

door Sofie Meeuwissen op 18 mei 2015

De Partij van de Arbeid lanceert een tienpuntenmanifest voor het culturele domein in Tilburg. Het manifest is uit nood geboren. In het Collegeakkoord van het toen kersverse College liet zij weten zich hard te gaan maken voor Cultuur en daarvoor extra geld te reserveren. Tot op heden zijn er geen concrete plannen verwezenlijkt, terwijl er

lees verder »

Nu vooruit met het onderwijs!

door Sofie Meeuwissen op 14 mei 2015

De Partij van de Arbeid lanceert een tienpuntenmanifest voor Onderwijs. Het manifest is uit nood geboren. In het Collegeakkoord van het toen kersverse College liet zij weten zich hard te gaan maken voor onderwijs en daarvoor een miljoen structureel en een miljoen incidenteel te reserveren. De PvdA is opgevallen dat er tot op heden niets

lees verder »

Oog voor zelfredzaamheid kwetsbare burgers

door Johanna Grone op 13 mei 2015

Er wordt in toenemende mate verwacht dat burgers zelfredzaam zijn. Voor veel mensen is dit echter een probleem omdat zij licht verstandelijk beperkt of zwakbegaafd zijn. Daar komt nog bij dat de maatschappij steeds complexer wordt, door onder andere de digitalisering. Het niet begrijpen van brieven of niet in staat zijn om een DigiD te

lees verder »

In gesprek met de Tilburger, PvdA Tilburg acties.

door Joost Westland op 3 mei 2015

Na de succesvolle actie van 2 mei  (zie foto) waarbij we veel informatie hebben opgehaald. Staan de nodige acties op de agenda. op 30 mei en 27 juni zullen we in gesprek gaan met de Tilburger. Op 30 mei zijn we in de Besterd en op 27 juni zijn we in de Vlashof. We werken

lees verder »

Actie tegen wateroverlast

door Rens Overeem op 3 mei 2015

Partij van de Arbeid vraagt gemeente het voortouw te nemen in voorkomen van wateroverlast  De fractie van de Partij van de Arbeid heeft een initiatiefvoorstel ingediend waarmee ze het college vraagt om meer te doen tegen wateroverlast in Tilburg. Afgelopen zomer nog werd Tilburg hard getroffen door hevige regenval. Ook in een eerder stadium stonden

lees verder »

Samen voor veilige wijken en dorpen

door Yusuf Celik op 26 april 2015

Uit de jaarlijkse AD-misdaadmeter blijkt dat de gemeente Tilburg het goed doet op veiligheidsgebied. In 2010 stond de gemeente nog in de top-3 van meest onveilige steden. In 2014 werd een 19de plek gerealiseerd. Een mooi resultaat voor alle inspanningen. De buurtpreventieteams hebben zeker bijgedragen tot dit succes. Elke dag trekken tientallen vrijwilligers erop uit om een

lees verder »

Flexibele huren winkelpanden

door Bea Mieris op 21 april 2015

Een motie van de PvdA Tilburg over flexibele huren voor winkelpanden is aangenomen in de gemeenteraad. Tilburg heeft te maken met leegstand van winkelpanden. De uitstraling van de binnenstad heeft hier onder te lijden. In tijden waarin de omzet van winkeliers daalt vormt een vaste (hoge) huurprijs een probleem voor deze huurders. De PvdA wil voorkomen dat winkeliers

lees verder »

Denk en praat mee over Tilburg!

door Johanna Grone op 21 april 2015

Op maandag 11 mei organiseert de raad een inspraakbijeenkomst. Net als vorig jaar kan de stad meepraten over de Perspectiefnota. Dat betekent dat iedereen die dat wil, in een vroegtijdig stadium zijn of haar zegje kan doen over de plannen voor 2016. In de Perspectiefnota (zie bijlage) komt het college met de eerste voorstellen voor

lees verder »

Bezoek Turkse Suleymaniye Moskee Tilburg op 25 april plm 13.00 uur.

16 april 2015

Locatie: Wandelboslaan 2 Tilburg Datum: 25 april 2015, plm 13.00 Het gewestbestuur nodigt de gewestelijk afgevaardigden en andere aanwezigen uit om direct na afsluiting van de gewestvergadering deel te nemen aan een moskeebezoek in Tilburg. Het betreft de grote Turkse Suleymaniye Moskee, welke op nog geen tien minuten lopen van de vergaderlocatie van de gewestvergadering

lees verder »

Initiatiefvoorstel ‘Voor schone lucht’ aangenomen

door Yusuf Celik op 15 april 2015

Afgelopen maandag werd in de gemeenteraadsvergadering het initiatiefvoorstel van de PvdA ‘Voor schone lucht’ behandeld. In het kader van de linkse samenwerking is het voorstel mede-ingediend door SP en GroenLinks. Het voorstel is bedoeld om voorbereidingen te treffen voor de invoering van een ‘verzwaarde’ milieuzone, met daarbij een sloopregeling om de vervanging van vuile auto’s aantrekkelijker

lees verder »