Nieuws

Woonlastenfonds stap dichterbij

door Bea Mieris op 19 september 2014

Tijdens de bespreking van de perspectiefnota heeft de PvdA fractie een motie ingediend over een woonlastenfonds. Dit was niet de eerste keer. Voorganger Arjan Pronk is er ook mee bezig geweest. Het woonlastenfonds dreigde echter onlangs te stranden. De verantwoordelijk wethouder gaf aan dat het praktisch niet uitvoerbaar is. Na eenvoudig speurwerk bleek dat de

lees verder »

Bed, Bad en Brood in Tilburg

door Bea Mieris op 18 september 2014

Tijdens de bespreking van de perspectiefnota 2015 heeft de PvdA fractie een motie ingediend voor een bed, bad en brood voorziening in Tilburg.  Dit n.a.v. de dood van een Somalische vluchteling in Amsterdam die stierf na een gevecht in een illegale opvangplek. De burgemeester van Amsterdam gaf aan dat het zo niet langer kan. Er

lees verder »

Perspectiefnota: Houd oog voor kwetsbare Tilburgers

door Auke Blaauwbroek op 15 september 2014

Vandaag wordt de perspectiefnota behandeld in de gemeenteraad. In de nota worden kaders aangegeven die gebruikt worden door het College om de begroting uit te werken. De PvdA reageert, vanuit de oppositie, op de gepresenteerde plannen. Fractievoorzitter Auke Blaauwbroek spreekt de volgende woorden;   Voorzitter, Bij de behandeling van het coalitieakkoord in mei van dit

lees verder »

Tilburg wordt Shelter City

door Johanna Grone op 14 september 2014

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 8 september is het voorstel van de PvdA fractie voor een Shelter City aangenomen door de gemeenteraad.  Lees het voorstel dat is besproken in de gemeenteraad hieronder; INLEIDING Naast Den Haag en Middelburg is sinds vorige maand ook Nijmegen een veilige haven voor mensenrechtenverdedigers. Minister Timmermans van Buitenlandse Zaken is verheugd

lees verder »

Samen voor Brabant, Ledenbijeenkomst verkiezingsprogramma!

door Jan Wouters op 14 september 2014

PvdA Brabant organiseert in september drie bijeenkomsten om de Brabantse leden bij te praten over de programma’s voor de Provinciale Statenverkiezingen en de Waterschapsverkiezingen in maart 2015. De tweede ledenbijeenkomst vindt plaats op woensdag 17 september in De Harmonie in Tilburg. Aanmelden kan bij Liesbeth de Wijs via gewest@pvdabrabant.nl onder vermelding van de bijeenkomst van uw keuze.

lees verder »

Voorstel SW 100% a-sociaal

9 september 2014

De PvdA in Tilburg maakt zich grote zorgen over de toekomst van de mensen die in een sociale werkplaats werken. In de commissie Sociale Stijging van afgelopen maandag werd het raadsvoorstel besproken waarin drie scenario’s werden voorgelegd m.b.t. tot beschut werk; 1. Perspectief op betaald werk voor zoveel mogelijk mensen en dus afschaffing van beschut

lees verder »

Ombudsteam PvdA Tilburg voor u!

8 september 2014

Wil je door het woud aan wet- en regelgeving de bomen in het bos weer eens zien? Loop je vast in de bureaucratie van de overheid en kom je hierdoor nog meer in de problemen? Val je tussen wal en schip en weet niet hoe en op welke voorziening je aanspraak kunt maken voor hulp?

lees verder »

College B&W Tilburg laat SW-ers stikken

6 september 2014

Het college van B&W in Tilburg laat werknemers in de sociale werkvoorziening keihard vallen. Het College vindt deze groep mensen te duur om en het investeren niet waard. Het College kiest er daarentegen voor om te investeren in die mensen die wel kansrijk zijn op de arbeidsmarkt. De PvdA Tilburg vindt deze keuze onbegrijpelijk en

lees verder »

Zaterdag 6 September van 11.00 uur tot plm 12.30 uur.

door Jan Wouters op 2 september 2014
Foto Theseus Bredaseweg 167 Tilburg

Kom jij ook even? De 2e PvdA Tilburg Meetingpoint bijeenkomst is as zaterdag 6 september 2014. De vakantieperiode is voor de meesten voorbij en het politieke en bestuurlijke proces komt al goed op gang in Tilburg! Laat je zien en horen want binnen onze PvdA afdeling Tilburg staan er veel dingen op stapel. Meer informatie

lees verder »

College gaat fietsendiefstal C.S. eindelijk aanpakken

door Yusuf Celik op 29 augustus 2014

In de laatste commissievergadering Leefbaarheid net voor het reces heeft de fractie van de PvdA Tilburg bij wethouder Jacobs (GL) aangedrongen op een extra onderzoek naar maatregelen rondom fietsendiefstal bij het Centraal Station. De fractie is verheugd dat het college heeft aangekondigd extra maatregelen te gaan nemen. Aanleiding voor de fractie om de wethouder te bevragen

lees verder »

Het gehavende Leijpark

door Bea Mieris op 29 augustus 2014

Dinsdag 25 augustus bracht ik in de stromende regen een bezoek aan het Leijpark. Een actieve buurtbewoner had me uitgenodigd om eens met hem een ronde door het park te lopen. Daar had ik wel oren naar als fan van parken. Mooie groene parels in de stad waar je fijn kunt ontspannen, bewegen en spelen.

lees verder »

Initiatiefvoorstel bij problemen transitie wmo, jeugdzorg en werk

door Johanna Grone op 27 augustus 2014

In de gemeenteraadsvergadering van 1 september 2014 gaat er gestemd worden over het initiatiefvoorstel van de PvdA aangaande problemen bij de transitie wmo, jeugdzorg en werk. De drie transities op het gebied van Jeugdzorg, Wmo en Participatie hebben grote veranderingen in petto voor de betrokken mensen. De PvdA Tilburg wil zorg dragen dat mensen, die bij

lees verder »