Nieuws

Een aanmeldcentrum in Tilburg.

28 augustus 2015

De PvdA fractie roept het college van Tilburg op om in het overleg met het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers aan te bieden dat Tilburg een aanmeldcentrum wil realiseren. Nu is buurgemeente Gilze daarvoor in beeld. Gilze vangt echter al veel vluchtelingen op. De PvdA fractie is van mening dat Tilburg als zesde stad van het

lees verder »

Prettige vakantie en…In Augustus GÉÉN Meetingpoint!

door Jan Wouters op 25 juli 2015

Wij wensen iedereen een zeer prettige vakantie…. thuis of naar de zon of waar de reis ook naar toe gaat. De  maandelijkse PvdA Tilburg Meetingspoint bijeenkomsten bij Thesues gaat in de maand Augustus niet door ivm de vakantie, zegt het voort!    

lees verder »

Cafe Le Clochard luifelloos?

door Auke Blaauwbroek op 16 juli 2015

De PvdA heeft eerder de starre handelwijze van de ambtelijke organisatie aangekaart en op de rechtsongelijkheid waar het gaat om handhaving van terrasvergunningen gewezen. Café le Clochard op de Korte Heuvel heeft sinds enkele maanden een nieuwe luifel gemonteerd om de cafégasten een onderkomen te bieden wanneer zij gebruik willen maken van het terras. Deze luifel

lees verder »

PvdA Tilburg wil stedenband met Griekse stad

16 juli 2015

De afgelopen weken hebben de media veel aandacht besteed aan de mogelijke uittreding van Griekenland uit de eurozone en mogelijk zelfs uit de Europese Unie. Er lijkt nu een oplossing voorhanden na intensieve onderhandelingen tussen de leden van de eurogroep en Griekenland. Woensdag 15 juli 2015 moeten in het Griekse parlement belangrijke besluiten genomen worden

lees verder »

G-voetbalweekend; een toernooi met meerwaarde

door Jordy Sweep op 15 juli 2015

  Het is druk en rumoerig rondom het stadion aan het Daniël de Brouwerpark in Tilburg. Terwijl het avondtoernooi op het punt van beginnen staat, lopen jong en oud uitgebreid de polonaise met een stuk of tien volledig uitgedoste voetbalmascottes. Niet het gebruikelijke tafereel bij het gemiddelde zaterdagmiddag-voetbaltoernooi? Dat kan kloppen, het toernooi waaraan ik

lees verder »

Sport is van Tilburg

door Yusuf Celik op 9 juli 2015

  De Partij van de Arbeid heeft het initiatief genomen om een voorstel te schrijven om de stem van sportverenigingen in het sportbeleid te vergroten. Niet praten over sportverenigingen, maar met. De partijen D66, LST, VVD, Groep van Aarle en OPA ondersteunden deze gedachte en hebben het voorstel mee ingediend. Daarmee is er een meerderheid

lees verder »

Help Raakveld 

door Bea Mieris op 6 juli 2015

De creatieve zorgwerkplaats Raakveld biedt waardevolle dagbesteding aan mensen met een beperking. Zij zitten nu naar volle tevredenheid op anti-kraak basis  in een oude basisschool aan het Geefhuishof. Dat pand is door het college verkocht. Het college geeft aan sympathie en waardering voor Raakveld te hebben maar wil niet overleggen over nieuwe huisvesting omdat Raakveld geen gemeentelijk pand zou

lees verder »

PvdA zet zich in voor bestrijding eenzaamheid

door Johanna Grone op 23 juni 2015

In de raadsvergadering van 22 juni jl. is het door PvdA Tilburg samen met de CDA fractie ingediende initiatiefvoorstel ‘Samen tegen eenzaamheid’ aangenomen. Eenzaamheid is een veelvoorkomend probleem en, in tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, niet alleen bij ouderen. In 2012 gaf bijna veertig procent van de Nederlandse bevolking van 19 jaar en ouder

lees verder »

Tilburg boomT

door Bea Mieris op 6 juni 2015

Tilburg kent een bomennota met als doel het in stand houden van een gezond en gevarieerd bomenbestand in Tilburg. De nota vormt een bindend kader voor ruimtelijke besluitvorming. Het college vergat deze nota echter in te zetten. De PvdA fractie heeft het college in een motie opgeroepen deze bomennota voortaan standaard te betrekken bij ruimtelijke planvorming

lees verder »

Vluchtelingen Opvang Tilburg

door Bea Mieris op 6 juni 2015

De PvdA fractie heeft het college tot spoed gemaand als het gaat om de opvang van vluchtelingen. Tijdens de behandeling van de vorige perspectiefnota zegde het college toe met de verantwoordelijk staatssecretaris in gesprek te gaan over de opvang van vluchtelingen in Tilburg. Afhankelijk van de uitkomst van dat gesprek zouden mogelijke opvanglocaties in beeld worden

lees verder »

PvdA Fractie en het Stadsbos013

door Bea Mieris op 6 juni 2015

Het college heeft een voorzichtig begin gemaakt in de communicatie over het stadsbos en legt in 2015 op één akkerland tijdelijke natuur aan. In dit tempo is het stadsbos er over 20 jaar nog niet. De PvdA fractie heeft het college opgeroepen het stadsbos in 2016 te ontsluiten en daarnaast open te blijven staan voor

lees verder »

Bijdrage PvdA Perspectiefnota 2016

door Auke Blaauwbroek op 5 juni 2015

Voorzitter, wij zijn vanavond bijeen om de Perspectiefnota 2016 met elkaar te bespreken en goed te keuren. Laat ik maar gelijk met de deur in huis vallen: wij maken ernstig bezwaar tegen de inhoud van deze nota en zullen dan straks ook een motie indienen om het College de mogelijkheid te bieden om met een

lees verder »