Nieuws

Mensenhandel, hoe zit dat in Tilburg?

door Yusuf Celik op 18 oktober 2017

Vandaag verscheen het rapport van de Nationaal Rapporteur over mensenhandel. Wat blijkt? De meldingen worden minder, maar het aantal slachtoffers niet. Met name minderjarige meisjes zijn slachtoffer én buiten beeld.  Voor onze stad wensen wij dat ook meisjes veilig op mogen groeien. Met de omvang van de ondermijnende criminaliteit zouden wij verwachten dat de verschijningsvorm van mensenhandel

lees verder »

De PvdA heeft Nieuwe Energie voor Tilburg

11 oktober 2017

Op woensdag 11 oktober heeft de PvdA Tilburg haar verkiezingsprogramma vastgesteld en de voordracht van Yusuf Celik als lijsttrekker bekrachtigd. Met het programma en de lijsttrekker kiest de PvdA Tilburg voor een progressieve en sociale koers met een energieke en jonge voorman.

lees verder »

PvdA Tilburg op 60+ beurs

10 oktober 2017

Zaterdag 7 oktober was het weer zover: de jaarlijkse 60+beurs in de hal van de Euroscoop vond plaats. Met een auto vol met hebbedingetjes, de Lodewijk Asscher-pop en een enthousiast PvdA-team gingen we ‘s-ochtends vroeg op pad om senioren uit Tilburg en omstreken te laten zien wie we zijn en wat we doen, maar vooral

lees verder »

College presenteert vrijblijvende energievisie

door Yusuf Celik op 4 september 2017

Klimaatverandering is een feit. We hebben allen de verantwoordelijk om het tij te keren. Zowel als individu, gezin, bedrijfsleven, als landelijke overheid en dus zeker ook als lokale overheid. We moeten samen veel meer doen om gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen.  Ook om onze afhankelijkheid van fossiele brandstof te verminderen. Met de import van fossiele brandstoffen

lees verder »

Yusuf Celik voorgedragen als lijsttrekker PvdA Tilburg

2 september 2017

Fractievoorzitter Yusuf Celik (36) is door de PvdA-afdeling Tilburg voorgedragen als lijsttrekker. Met de voordracht van Celik kiest de afdeling voor nieuw elan en een fris geluid in de Tilburgse politiek. Op woensdag 11 oktober wordt de voordracht tijdens de (openbare) ledenvergadering officieel bekrachtigd. Celik neemt sinds 2014 zitting in de gemeenteraad en voert sinds

lees verder »

Gemeenteraadsverkiez​ingen 2018: herinnering kandidaatstelling en update lijsttrekker

3 augustus 2017

De deadline voor de kandidaatstelling voor de gemeenteraadsverkiezingen maart 2018 komt steeds dichterbij! Met dit bericht wil het bestuur de precieze procedure voor de kandidaatstelling nog eenmaal duidelijk onder de aandacht brengen. Daarnaast is er tijdens de ALV van 21 juni gesproken over de procedure voor het vaststellen van de lijsttrekker. Naar aanleiding van deze

lees verder »

Hoe zit het met de 140 sociale huurwoningen van Talentsquare 2?

door Bea Mieris op 19 juli 2017

De bouw van de sociale woontoren Talent Square 2 in Tilburg gaat waarschijnlijk niet door. De PvdA fractie maakt zich daar zorgen over. Gaan het college en de woningbouwcorporaties de taakstelling van de bouw van 800 betaalbare woningen uiterlijk in 2020 wel halen? Talent Square 2 zou plaats bieden aan 140 sociale huurwoningen in het spoorzonegebied van

lees verder »

Stad in steigers, balans is zoek

door Yusuf Celik op 5 juli 2017

Woensdagavond 5 juli 2017 presenteert fractievoorzitter Yusuf Celik van de PvdA Tilburg het plan om een nieuw Fonds Sociaal Domein in te richten. Dit fonds wordt gevoed met een bedrag van € 10.900.000,– als het voorstel van de PvdA wordt overgenomen. In de jaarafrekening over 2016 blijft € 23,6 miljoen over en daarmee is Tilburg

lees verder »

Betaalbaar wonen

door Bea Mieris op 27 juni 2017

De PvdA fractie maakt zich zorgen over het betaalbaar wonen in de stad en in de dorpen. De PvdA fractie wil zich inzetten voor woningzoekenden met de lagere inkomens. Voor hen is het moeilijk om aan betaalbare woonruimte te komen.

lees verder »

PvdA Tilburg stelt vragen over gasloos bouwen

door Bea Mieris op 26 juni 2017
Foto foto: dronesupport nl

Volgens de organisatie Natuur en Milieu krijgt tweederde van de nieuwbouwwoningen in Nederland nog steeds een aansluiting op aardgas. De PvdA fractie wil weten of dit in Tilburg ook zo is en wat het college gaat inzetten om te voorkomen dat er nog woningen worden gebouwd met aansluitingen op gas. Tilburg wil immers uiterlijk in 2050

lees verder »

PvdA Tilburg zoekt kandidaat-raadsleden

22 juni 2017

Op 21 maart 2018 mag Nederland naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen. Ook in Tilburg gaan we dan naar de stembus. Iedereen die de PvdA wil vertegenwoordigen in de gemeenteraad van onze gemeente roepen wij op zich te melden voor de kieslijst. Ben jij straks onze vertegenwoordiger? We zoeken voor de gemeenteraad (aspirant)leden die vanuit

lees verder »

Zorg voor privacy!

door Orkun Baytemir op 29 mei 2017

Mag de gemeente weten wat je mankeert als je ziek bent? En wie hebben er toegang tot je dossier? Waar ligt de grens bij het inkopen van zorg? Ons raadslid Orkun Baytemir maakt zich zorgen of de gemeente wel goed omgaat met de privacy van de Tilburgers die om zorg vragen.

lees verder »