Nieuws

Krediet ABN-AMRO op!

door Auke Blaauwbroek op 30 maart 2015

De afgelopen week was de huisbankier van de gemeente Tilburg, ABN AMRO veelvuldig in het nieuws. Na grote politieke druk besloot de ABN AMRO top terecht af te zien van een fikse loonsverhoging. Wij vinden dat een bank die voornemens was een dergelijke loonsverhoging door te voeren, terwijl het personeel de afgelopen jaren enkel heeft

lees verder »

Toegankelijke deuren voor senioren Heyhoef

door Bea Mieris op 27 maart 2015

De PvdA Tilburg ondersteunt de wens van huurderscommissie Heyhoef voor toegankelijke deuren. De toegangsdeuren van de wooncomplexen bij winkelcentrum Heyhoef zijn door middel van deurlezers makkelijk te openen en dus prima toegankelijk voor senioren. De deuren aan de achterzijde die toegang bieden tot de bergingen en tot de achterzijde van de wooncomplexen zijn echter alleen

lees verder »

Alternatieve invulling perceel hoek Broekhovenseweg – Don Sartostraat

door Bea Mieris op 27 maart 2015

Op de hoek Broekhovenseweg – Don Sartostraat is sprake van een leeg perceel dat aan het verloederen is.  De projectontwikkelaar die eigenaar is van dit perceel heeft volgens de vertegenwoordigers van wijkraad Spijkerbeemden vooralsnog geen plannen voor het betreffende perceel. De projectontwikkelaar heeft een omheining om het betreffende perceel geplaatst. Deze omheining is in slechte

lees verder »

Beste Brabantse PvdA partijgenoot,

door Jan-Pieter Vorsteveld op 26 maart 2015

  Tijdens de gewestelijke vergadering van zaterdag 25 april in Tilburg vindt de verkiezing plaats van het nieuwe gewestbestuur voor de periode 2015-2017. Statutair is bepaald dat PvdA Brabant eens in de twee jaar een nieuw gewestbestuur dient te kiezen. De kandidaatstelling voor de verkiezing van het nieuwe bestuur is geopend op donderdag 26 maart

lees verder »

Proficiat winnaars PS2015 , bedankt kiezers en PvdA vrijwilligers

door Jan Wouters op 19 maart 2015

Wij feliciteren alle winnaars en wensen ze veel wijsheid! De PvdA Tilburg dankt alle stemmers en haar vrijwilligers en we gaan onverminderd door met onze inzet voor de sociaal democratie! Solidariteit, arm&rijk, hoog-&laag opgeleid verbinden! ‪#‎Pvdaindebuurt‬  

lees verder »

Reguleer de achterdeur #wietteelt

door Yusuf Celik op 17 maart 2015

De fractie van de Partij van de Arbeid wil een oplossing voor de achterdeur. Het is aan burgers van de stad niet meer uit te leggen dat de verkoop van wiet gedoogd wordt, maar het telen en bevoorraden van de coffeeshops strafbaar is. De zware criminaliteit die nu verbonden is aan het telen van hennep

lees verder »

Tilburg “Discriminatie op de arbeidsmarkt onwenselijk!”

door Auke Blaauwbroek op 10 maart 2015

Aan: het College van Burgemeester en wethouders van Tilburg Betreft: vragen ex artikel 47 RvO   “Discriminatie op de arbeidsmarkt onwenselijk!”   Tilburg, 10 Maart 2015 Geacht College, Vandaag lazen wij in het Brabants Dagblad een artikel over een Tilburgs meisje dat vanwege het dragen van een hoofddoek is afgewezen op een sollicitatie bij een

lees verder »

100 % compensatie groen in de spoorzone!

door Bea Mieris op 10 maart 2015

100 % compensatie groen in de spoorzone! Een motie van de PvdA fractie Tilburg met daarin het verzoek om alle bomen die gekapt moeten worden voor bouwplan Clarissenhof te compenseren is overgenomen door het college. Dit betekent dat de 114 bomen die verdwijnen door het bouwplan Clarissenhof voor een derde gecompenseerd gaan worden in Clarissenhof

lees verder »

Gemeente ondermijnt thuiszorg, vragen PvdA Tilburg Fractie.

8 maart 2015

Vragen ex artikel 47 Reglement van orde   Betreft: Gemeente ondermijnt thuiszorg   Tilburg, 4 maart 2015   Geacht College,   De fractie van de PvdA heeft met interesse het artikel in de NRC van dinsdag 3 maart 2015 gelezen. In dat artikel blijkt dat de markt voor huishoudelijke hulp ongezond is en dat gemeenten

lees verder »

SP schuift ten onrechte verantwoordelijkheid af op PvdA

door Yusuf Celik op 6 maart 2015

SP schuift ten onrechte verantwoordelijkheid af op PvdA Beste leden, Als sportwoordvoerder van de fractie wil ik graag kort reageren op de berichten in de media en binnen de partij over de kwestie rondom de huurachterstand van de sportschool Ooms. De fractievoorzitter van de SP Tilburg, René Spierings, slaat in zijn laatste blog op de

lees verder »

Vanavond: De Bibliotheek van de toekomst en de Spoorzone, 6 maart 19.30 uur

6 maart 2015

Tilburg –   Forumavond  d.d. 6 maart vanaf 19.30 uur  in de Kennismakerij De Bibliotheek van de toekomst en de Spoorzone Dat de Spoorzone in Tilburg een uitermate geschikte behuizing biedt voor een bibliotheek van de eenentwintigste eeuw kan een van de uitkomsten zijn van het Forum dat de werkgroep cultuur van de PvdA Tilburg  op

lees verder »

Vragen ex art. 47 Reglement van Orde, Bakertand

door Bea Mieris op 5 maart 2015

De PvdA fractie is benaderd door een huurder van een stuk gemeentegrond aan de Lage Wal. Deze grond wordt gebruikt voor het stallen van paarden. Deze huurder huurt dit stuk grond al vanaf 1976. Arcadis, de beheerder van de grond, heeft op 27-01-2015 laten weten dat de huurcontracten op 31-12-2015 worden ontbonden. Het gebied zou

lees verder »