Cultuur

Cultuur draagt bij aan de sfeer in de stad. Maar ook aan de kwaliteit van leven en wonen.

Ons standpunt

  • Wij willen meer investeren in kunst en cultuur.  Dit vanwege het belang van kunst & cultuur op zich en de aantrekkelijkheid van de stad.
  • We gaan kunstenaars inzetten bij het oplossen van taaie maatschappelijke vraagstukken.
  • Wij willen kunst gebruiken om de kwaliteit van de openbare ruimte te verbeteren.
  • We vinden dat je jong moet beginnen met cultuureducatie. Wij willen dat dit een vast onderdeel uitmaakt van het lespakket. 
Drempels weg

Voor sommige (jonge) Tilburgers zijn er drempels om deel te nemen aan muziekworkshops, toneelclubs of andere culturele activiteiten. De PvdA Tilburg gaat die drempels wegnemen. Net als bij de sport-try outs, waar jongeren kunnen experimenteren met verschillende soorten sporten, gaan wij cult-try outs introduceren. Hiermee laten we jonge Tilburgers om een laagdrempelige manier kennis maken met cultuur.

Nieuwsberichten over Cultuur

Stad in steigers, balans is zoek

door Yusuf Celik op 5 juli 2017

Woensdagavond 5 juli 2017 presenteert fractievoorzitter Yusuf Celik van de PvdA Tilburg het plan om een nieuw Fonds Sociaal Domein in te richten. Dit fonds wordt gevoed met een bedrag van € 10.900.000,– als het voorstel van de PvdA wordt overgenomen. In de jaarafrekening over 2016 blijft € 23,6 miljoen over en daarmee is Tilburg

lees verder »

Waar staat de PvdA voor? Een verbonden samenleving

door Yusuf Celik op 9 maart 2017

Eerlijk delen, vast werk, goed wonen, een gezond leven, toegang tot scholing, emancipatie, recht op zeggenschap. Het is de rode draad van de sociaaldemocratie in haar strijd voor een rechtvaardige wereld. De Partij van de Arbeid koestert een samenleving waarin iedereen ongeacht afkomst zichzelf kan zijn, goed werk en een inkomen heeft en het beste

lees verder »

Alternatieve locaties voor Dance Events

door Bea Mieris op 30 november 2016

In een motie bij de begroting 2017 heeft de PvdA fractie het college opgeroepen stadsparken niet meer in te zetten als locatie voor dance events of andere grootse evenementen waarbij de kans reeel is dat het monumentale en waardevolle groen beschadigd raakt. De beschermende boommaatregelen en handhaving die er dankzij de inzet van de PvdA fractie

lees verder »

Geef Tilburgers meer droomruimte!

door Yusuf Celik op 7 november 2016

Op 7 november vonden de algemene beschouwingen plaats in de gemeenteraad in Tilburg. De onderstaande tekst werd uitgesproken door fractievoorzitter Yusuf Celik. Dames en heren, ik ben vereerd. Ik ben vereerd dat ik voor u mag staan om een stem te mogen geven aan de Tilburgse sociaal democratie. Een stem die nog altijd diepgeworteld en

lees verder »

Gezocht: fractiemedewerker

door Auke Blaauwbroek op 17 augustus 2016

Samen vooruit. Help je ons dat te bereiken? De PvdA afdeling Tilburg is op zoek naar een fractie en campagnemedewerker. Op 21 maart 2018 vinden er gemeenteraadsverkiezingen plaats in alle gemeenten van Nederland. Op weg naar deze verkiezingen wenst de fractie ondersteund te worden door een medewerker, zowel voor reguliere werkzaamheden als campagnewerkzaamheden. Lees hier

lees verder »

Reactie op perspectiefnota 2017

door Auke Blaauwbroek op 15 juli 2016

Voorzitter, dit College van B&W blijft ernstig in gebreke waar het gaat om een juiste informatievoorziening aan de Raad. Daar waar we vroeger de najaarsrapportage hadden als instrument in de P&C-cyclus om de lopende begroting van 2016 bij te stellen, hebben we met deze perspectiefnota en tussenrapportage enerzijds een ronkend verhaal dat vooruitloopt op de

lees verder »

Gesprek met de stad over migratie

door Auke Blaauwbroek op 28 januari 2016

Er is veel bezorgdheid rond de komst van migranten, dit keer vooral vluchtelingen en asielzoekers. Hun komst stelt ons als stad voor veel uitdagingen. Hoe houden we onze basisvoorzieningen op orde voor hen die hier al langer of korter zijn en hoe maken we ook ruimte voor hen die hier een nieuw leven willen opbouwen?

lees verder »

PvdA Tilburg Fractie vragen over rijksmonument De Lancierskazerne in Tilburg

door Bea Mieris op 19 november 2015

De PvdA fractie Tilburg stelt vragen aan het college over de ontwikkeling van rijksmonument De Lancierskazerne in Tilburg. In de westvleugel van deze voormalige cavaleriekazerne van koning Willem II staat de bouw van 14 woningen gepland. De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed heeft echter negatieve adviezen afgegeven, omdat het de sobere karakteristiek van het rijksmonument zou aantasten.    

lees verder »

AZC – Parken – Tilburgs religieus en industrieel erfgoed

door Bea Mieris op 13 november 2015

  Het college vergat de zoektocht naar een regulier asielzoekerscentrum in Tilburg in de begroting 2016 op te nemen. Een PvdA amendement dat door een meerderheid in de raad werd aangenomen zorgt ervoor dat het proces met de stad om tot een AZC te komen in de begroting van volgend jaar wordt vermeld. Dit proces begint in 2016

lees verder »

Sofie/Fractie PvdA Tilburg en de begroting vd Gemeente Tilburg 2016.

door op 13 november 2015

Om een uur begint dag twee van de begrotingsbehandeling. Voor vandaag zijn er moties en amendementen ingediend, waarover gedebatteerd en gestemd wordt. We beginnen met alle moties die horen bij de commissie sociale stijging. Orkun en ik mogen meteen aan het werk dus. Het begin is wat rommelig: wethouder Kokke leest dat LST de moties

lees verder »

Spreektekst PvdA Tilburg Begrotingsbehandeling 2016

door Auke Blaauwbroek op 9 november 2015

Voorzitter, het huidige college is nu ruim 1,5 jaar aan het werk en dan denk je dat ze inmiddels lekker zijn opgeschoten met het verwezenlijken van hun coalitieprogramma. Niets is minder waar, het beeld van dit College is flets, de nieuwe plannen die ze presenteren zijn geschreven op vloeipapier, je kijkt er zo door heen.

lees verder »

Bijdrage PvdA Perspectiefnota 2016

door Auke Blaauwbroek op 5 juni 2015

Voorzitter, wij zijn vanavond bijeen om de Perspectiefnota 2016 met elkaar te bespreken en goed te keuren. Laat ik maar gelijk met de deur in huis vallen: wij maken ernstig bezwaar tegen de inhoud van deze nota en zullen dan straks ook een motie indienen om het College de mogelijkheid te bieden om met een

lees verder »