Economie & arbeidsmarkt

Op het gebied van economie en arbeidsmarkt staat de PvdA Tilburg in een lange traditie. We zijn niet bang om nieuwe wegen in te slaan, en onze waarden ook in de toekomst overeind te houden. Dat hebben we eerder bewezen.

Ons standpunt

  • Wij gaan de komende vier jaar  50 nieuwe bedrijven naar Tilburg halen. Daarmee realiseren we 5.000 nieuwe arbeidsplaatsen.
  • Wij voeren na het succes van de startersbeurs de doorstartersbeurs en de meesterschapsbeurs in. Ervaren vakmensen geven hun kennis door aan een nieuwe generatie Tilburgers.
  • Wij zijn solidair met Tilburgers die door een beperking niet zelf een plek weten te vinden op de arbeidsmarkt. Wij garanderen passend werk.
  • Wij ondersteunen sociale ondernemingen in de stad. Wie onderneemt voor de samenleving kan rekenen op de steun van de PvdA.
  • Wij gaan Tilburgers met een uitkering die willen ondernemen koppelen  aan talentvolle Tilburgers met een onderneming.
Een arbeidsmarkt met plek voor iedereen

Een ongedeelde arbeidsmarkt is ons ideaal. Dit is een arbeidsmarkt waar voldoende banen zijn voor alle Tilburgers – ongeacht leeftijd, opleidingsniveau, of achtergrond, met voldoende faciliteiten voor kinderopvang. Wij staan voor de alleenstaande moeder Esther, die na een deeltijdopleiding aan de slag wil als receptioniste. Voor Fatima, die na haar opleiding detailhandel aan de Rooi Pannen aan het werk wil bij de schoenenwinkel in haar straat. Voor Nicole, die ondanks haar beperking passend werk wil vinden. Voor Stefan, die na zijn master rechten aan onze universiteit niet naar de Randstad trok maar bij een Tilburgs advocatenkantoor aan de slag kon. Maar ook voor Peter die na een lange loopbaan zijn carrière kan afsluiten als conciërge.

Vaak is het voldoende om Tilburgers wegwijs te maken op de arbeidsmarkt. Voor mensen met een beperking is hulp op maat beschikbaar. We zijn trots dat Tilburg in 2013 opnieuw werd uitgeroepen tot gemeente met de beste sociale dienst van ons land. Zo krijgt solidariteit betekenis in de praktijk.

Innovatie zorgt voor banen

De banenmotor van Tilburg, is Tilburg zelf! Om nieuwe banen te creëren is nauwe samenwerking nodig tussen onderwijs, ondernemers en overheid. Onze opleidingen moeten niet alleen tot de beste van ons land behoren, ze moeten ook goed aansluiten op de behoeften van ondernemers. Dat geldt voor jongeren en voor oudere Tilburgers die zich melden op de arbeidsmarkt. Ervaring en jong talent moeten worden verbonden. Daarom zet de PvdA in op voldoende stageplaatsen.

Tilburg moet een toonaangevende proeftuin worden voor innovatie op het gebied van arbeid en arbeidsmarkt: een ‘levend laboratorium’ waar de universiteit samenwerkt met lokale bedrijven. Kennis- en talentontwikkeling zijn cruciaal voor onze verdere ontwikkeling. Als we nu de lat hoog leggen, profiteren wij daar ook in de toekomst van.

Vernieuwingen op de arbeidsmarkt zorgen voor banen. Zowel voor hoger opgeleiden als voor lager opgeleiden. Door nieuwe combinaties van sectoren en branches kunnen nieuwe beroepen ontwikkeld worden, waar lokale opleidingen handig op inspelen. Er liggen grote kansen in de logistiek en de zorg. Nieuwe zorgconcepten die in Tilburg zijn ontwikkeld trekken landelijke aandacht. Een goed voorbeeld daarvan is de Tilburgse zorgcheque.

Goed opgeleide vakmensen zijn een magneet voor bedrijven die zich willen vestigen. En nieuwe opleidingen trekken nieuwe studenten aan. Tilburg is een aantrekkelijke studentenstad. Er is volop vertier, voldoende huisvesting en we hebben de laagste woonlasten voor studenten. De PvdA streeft naar een betere verbinding tussen studenten en andere Tilburgers.

Nieuwe bedrijvigheid dient zich aan, en er komen ook bedrijven terug. Ze trokken weg naar Oost-Europa of Azië, maar ontdekken dat het hier zo slecht nog niet is. Deze ontwikkelingen scheppen nieuwe kansen voor mensen die moeilijker aan een baan komen. De Diamantgroep doet hier veel goed werk. Allerlei Tilburgers worden klaargestoomd voor een baan die past bij hun vaardigheden en interesses.

Talenten verbinden met kansen

We hebben goede ervaring opgedaan met de startersbeurs. Afgestudeerden  konden daar werkervaring opdoen. Dit idee gaan we uitbouwen. Oudere werknemers hebben een schat aan ervaring en kennis. Wij laten die niet verloren gaan. Herintreders op de arbeidsmarkt kunnen straks hun talenten uitproberen op de doorstartersbeurs.

En daar houdt het niet op. We zien ook brood in een meesterschapsbeurs, waar werkzoekenden met een beperking of met een ‘vlekje’, worden getraind door mensen met ervaring.  Op de werkplek zelf, niet in een anonieme hal.

Onderwijs, ondernemers en gemeente werken samen om te zorgen voor nieuwe banen. Niet alleen flexibele banen voor de korte termijn, maar ook volwaardige banen voor de toekomst. Allemaal streven ze naar bevredigend werk voor iedereen.

Wij vinden dat de gemeente er voor moet zorgen dat ondernemers zoveel mogelijk één contactpersoon hebben die hen verbindt met degenen die zij nodig hebben binnen de organisatie voor bijvoorbeeld vergunningen, subsidies etc .

De banenmotor in Tilburg is het midden- en kleinbedrijf. We dagen ondernemers uit om hun kennis en ervaring te delen. Samen kunnen we op zoek gaan naar nieuwe producten, nieuwe markten en nieuwe vormen van werkgelegenheid. Innovatiefondsen zullen zich specifiek daarop gaan richten.

De geplande ontwikkeling van het winkelrondje in het centrum is een prachtige kans. Daar kunnen we nieuwe vormen van detailhandel uitproberen. Bijvoorbeeld in de Spoorzone en de binnenstad  voor culturele ondernemers. Culturele activiteiten kunnen leiden tot nieuwe vormen van werkgelegenheid. De gemeente is daarbij niet de partij die alles bedenkt en bepaalt. De gemeente brengt vooral partijen bij elkaar. Als ambities worden gedeeld en innovatie het doel is, komen er ook financiële en andere vormen van ondersteuning beschikbaar.

Kortom: we creëren meer banen voor alle niveaus en sectoren. Door ruimte te maken voor nieuwe bedrijven creëren we mogelijkheden voor Tilburgers met afstand tot de arbeidsmarkt. Wij willen dat alle Tilburgers aan het werk kunnen en zo bijdragen aan hun eigen sociale stijging.

Nieuwsberichten over Economie & arbeidsmarkt

Stad in steigers, balans is zoek

door Yusuf Celik op 5 juli 2017

Woensdagavond 5 juli 2017 presenteert fractievoorzitter Yusuf Celik van de PvdA Tilburg het plan om een nieuw Fonds Sociaal Domein in te richten. Dit fonds wordt gevoed met een bedrag van € 10.900.000,– als het voorstel van de PvdA wordt overgenomen. In de jaarafrekening over 2016 blijft € 23,6 miljoen over en daarmee is Tilburg

lees verder »

Waar staat de PvdA voor? Een verbonden samenleving

door Yusuf Celik op 9 maart 2017

Eerlijk delen, vast werk, goed wonen, een gezond leven, toegang tot scholing, emancipatie, recht op zeggenschap. Het is de rode draad van de sociaaldemocratie in haar strijd voor een rechtvaardige wereld. De Partij van de Arbeid koestert een samenleving waarin iedereen ongeacht afkomst zichzelf kan zijn, goed werk en een inkomen heeft en het beste

lees verder »

Armoedebestrijding in Tilburg kan Beter!

door Guus Sluijter op 1 maart 2017

De PvdA Tilburg presenteert op dinsdag 7 maart haar plan tegen armoede: ‘Armoedebestrijding kan Beter!’ Iedereen die mee wil praten over een betere aanpak van de armoede in Tilburg is van harte welkom. Cinecitta, Willem II straat 29 in Tilburg van 19.30 uur tot 22.00 uur. De Tilburgse PvdA wil in gesprek met vertegenwoordigers van

lees verder »

Brigade Tilburg Werkt krijgt steun!

door Yusuf Celik op 12 februari 2017

Fractievoorzitter Yusuf Celik van de PvdA Tilburg heeft op vrijdag 9 december, aan de balie van Werk en Inkomen aan de Burgemeester Brokxlaan, zijn plan ‘Brigade Tilburg Werkt’ aangeboden om 200 langdurig werklozen aan het werk te helpen. De Brigade Tilburg Werkt zet in op extra; conciërges in het onderwijs, toezicht en onderhoud van de openbare ruimte, ouderenzorg, ondersteuning van sportverenigingen en toezicht op sport en speelplekken.

lees verder »

Voor transgendervriendelijke werkvloer

door Guus Sluijter op 26 januari 2017

De PvdA zet zich in voor een open en diverse samenleving. Daarin past emancipatie voor iedereen: man, vrouw, lesbienne, home, biseksueel of transgender. Transgender Netwerk Nederland heeft de “Verklaring van Dordrecht” opgesteld met daarin tien punten die een handvat vormen voor het creëren én in stand houden van een transgendervriendelijke werkvloer en arbeidsmarkt.

lees verder »

Armoedechallenge: het beste idee om armoede te bestrijden

door Guus Sluijter op 23 januari 2017

Raadslid Guus Sluijter van de Tilburgse PvdA organiseerde op 17 januari jl de eerste editie van de Armoede Challenge.

lees verder »

Preventie voor schuldhulpverlening

door Guus Sluijter op 20 december 2016

Tijdens de begrotingsbehandelingen heeft de PvdA Tilburg een motie ingediend voor meer innovatie en preventie bij de schuldhulpverlening. Meer mensen en meer geld voor schuldhulpverlening is goed, maar het kan ook beter. De Goede Gieren ( www.goedegieren.nl ) hebben in hun onderzoeken laten zien dat er meer kan aan het voorkomen van schulden en dat

lees verder »

PvdA Tilburg pleit voor inzet extra conciërges, toezichthouders en verzorgers

door Yusuf Celik op 9 december 2016

Fractievoorzitter Yusuf Celik van de PvdA Tilburg heeft op vrijdag 9 december, aan de balie van Werk en Inkomen aan de Burgemeester Brokxlaan, zijn plan ‘Brigade Tilburg Werkt’ aangeboden om 200 langdurig werklozen aan het werk te helpen. De Brigade Tilburg Werkt zet in op extra; conciërges in het onderwijs, toezicht en onderhoud van de

lees verder »

Plan van de Arbeid

door Auke Blaauwbroek op 18 november 2016

Zaterdagmiddag 19 november 2016 vindt in de Foodhall aan de Burgemeester Brokxlaan 8 om 12.45 uur het tweede PvdA-lijsttrekkersdebat plaats tussen Diederik Samsom en Lodewijk Asscher. De afdeling en de fractie van de PvdA Tilburg grijpen dit moment aan om een pamflet met de titel Plan van de Arbeid aan te bieden aan de huidige

lees verder »

Geef Tilburgers meer droomruimte!

door Yusuf Celik op 7 november 2016

Op 7 november vonden de algemene beschouwingen plaats in de gemeenteraad in Tilburg. De onderstaande tekst werd uitgesproken door fractievoorzitter Yusuf Celik. Dames en heren, ik ben vereerd. Ik ben vereerd dat ik voor u mag staan om een stem te mogen geven aan de Tilburgse sociaal democratie. Een stem die nog altijd diepgeworteld en

lees verder »

Nieuw bedrijventerrein = iedereen aan het werk

door Bea Mieris op 19 oktober 2016

De PvdA fractie heeft het college in een motie opgeroepen om in overleg met regio Hart van Brabant gemeenten, Werk en Inkomen, Midpoint, ondernemers en het onderwijsveld een plan van aanpak te maken om werkzoekenden en mensen in opleiding in de Hart van Brabant regio te begeleiden naar werk op de nieuwe bedrijventerreinen Zwaluwenbunders, Wijkevoort en Haven 8.

lees verder »

Gezocht: fractiemedewerker

door Auke Blaauwbroek op 17 augustus 2016

Samen vooruit. Help je ons dat te bereiken? De PvdA afdeling Tilburg is op zoek naar een fractie en campagnemedewerker. Op 21 maart 2018 vinden er gemeenteraadsverkiezingen plaats in alle gemeenten van Nederland. Op weg naar deze verkiezingen wenst de fractie ondersteund te worden door een medewerker, zowel voor reguliere werkzaamheden als campagnewerkzaamheden. Lees hier

lees verder »