Ruimte & wonen

Tilburgers zijn actief in hun straat, buurt en wijk. Van Dalem in de Reeshof tot Ruiven in Berkel-Enschot. En van Vlashof in Noord tot aan Groenewoud in Zuid. Zij kunnen rekenen op onze steun.

Ons standpunt

  • Wij maken van Multifunctionele Accommodaties (MFA’s) de spil in de wijk, met de deuren open en de blik naar de buurt toe. Vergroot hun functies door ruimte te bieden aan nieuwe ondernemers, ZZP-ers, cultuur en sporters.
  • Wij verdubbelen het Verrijk je Wijk-budget zodat bewoners zelf de leefbaarheid kunnen vergroten.
  • Wij gaan de doorstroming op de woningmarkt vergroten: van studentenkamer naar starterswoning, naar gezinswoning naar ouderenwoning.
  • Wij gaan slim investeren in de woningen van onze ouderen zodat ze zolang mogelijk prettig in hun eigen huis en wijk kunnen wonen.
  • Wij kiezen voor rood asfalt: veilige en goed onderhouden fietspaden. Het fietssternetwerk gaan we renoveren.
Stad waar je een leven kunt opbouwen

Wijkverenigingen organiseren straatbarbecues, buurtbewoners vragen aandacht om parkeerproblemen op te lossen. Een buurman doet boodschappen voor zijn zieke buren. Voor de PvdA Tilburg zijn deze mensen onze helden.

Deze Tilburgers brengen in praktijk waar de PvdA al ruim zestig jaar voor strijdt: versterken van saamhorigheid en solidariteit en burgers meer inspraak geven. Saamhorigheid betekent dat Tilburgers elkaar kennen en weten te vinden. Dit vergroot het gevoel van veiligheid en geborgenheid. Terwijl solidariteit onze inwoners de zekerheid biedt dat zij er niet alleen voor staan. Tilburgers kunnen prima zelf bepalen hoe ze hun buurt willen inrichten en beheren. Vaak komen ze zelf met betere oplossingen. Daarom kiest de PvdA Tilburg voor een actieve overheid die mensen verbindt, aanmoedigt en ruimte geeft.

Wij zien Tilburg als een stad waar je een leven lang wilt wonen en ook moet kunnen wonen. Er zijn grote slagen gemaakt in de studentenhuisvesting. Een ruim aanbod van kamers is belangrijk, maar het is net zo belangrijk dat studenten kunnen doorstromen naar starterswoningen. Dan maken ze ruimte voor nieuwe studenten en blijft hun kennis behouden voor onze stad.

Het is uw buurt

We blijven ons sterk maken voor betaalbare huren en het behoud van de sociale woningvoorraad, zodat er voor alle Tilburgers een betaalbare en kwalitatief goede woning beschikbaar is. Initiatieven van burgers en woningcorporaties ondersteunen wij, met name als deze bijdragen aan het verduurzamen van onze woningvoorraad, het groen maken en houden van onze wijken en dorpen en door de energielasten beheersbaar te laten blijven. Waar dat verantwoord is, schrappen we regels en stimuleren wij particulier opdrachtgeverschap.

De afgelopen jaren hebben  we Tilburgers betrokken bij de inzet van hun  wijkbeheersbudgetten. Gevolg: betere oplossingen, draagvlak voor maatregelen en echte maatwerk. Andere voorbeelden van Tilburgers aan zet zijn duurzame initiatieven van onderop: gezamenlijk energie opwekken, kleine projecten voor zonnepanelen, aanleggen van een buurtmoestuin of isolatie- initiatieven om een buurt energieneutraal te maken. Deze voorbeelden kunnen rekenen op de steun van de PvdA Tilburg. De komende jaren willen we dit soort initatieven nog meer ruimte geven. Het is immers uw straat, buurt en vertrouwde omgeving.

Onze ouderen willen niets liever dan zo lang mogelijk blijven wonen in hun vertrouwde omgeving. Levensloopbestendig wonen biedt hiertoe veel kansen. De PvdA gaat er alles aan doen om dit mogelijk te maken. Bijvoorbeeld door het aanpassen van woningen waar het kan, door de multifunctionele accommodaties (MFA’s) het kloppend hart te laten zijn in een buurt en door bushaltes bij woonvoorzieningen voor senioren te plaatsen.

Verkeer: rood asfalt

De PvdA Tilburg kiest voor rood asfalt: de fietspaden in Tilburg moeten veilig en goed onderhouden zijn. De routes voor scholieren naar en de verkeersituaties rondom onze scholen moeten veiliger. Voor de PvdA is dat de komende jaren één van de speerpunten.

Stad van het beleven

Andere steden kijken jaloers naar onze stad: Tilburg, daar is altijd wat te doen. En dat klopt. Zet twee Tilburgers bij elkaar en een nieuw initiatief of idee is geboren. Een tentoonstelling van kunstenaars die inspireert.  Ook de Spoorzone maakt veel nieuwe creativiteit en ideeën los. Terwijl de Ten Miles letterlijk duizenden Tilburgers in beweging brengt. Deze activiteiten en evenementen, of ze nu groot of klein zijn, verbinden alle Tilburgers. Ze vergroten het gemeenschapsgevoel en de trots. Het mooie is dat ze vaak van onderop ontstaan, zoals bijvoorbeeld ‘Het Jaar 013’.

Natuurlijk zijn deze initiatieven leuk en waardenvol op zichzelf. Maar ze brengen ook mensen samen. Voor een partij die zich afzet tegen doorgeslagen individualisering, zijn dit prachtige initiatieven die onze steun verdienen.

Nieuwsberichten over Ruimte & wonen

College presenteert vrijblijvende energievisie

door Yusuf Celik op 4 september 2017

Klimaatverandering is een feit. We hebben allen de verantwoordelijk om het tij te keren. Zowel als individu, gezin, bedrijfsleven, als landelijke overheid en dus zeker ook als lokale overheid. We moeten samen veel meer doen om gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen.  Ook om onze afhankelijkheid van fossiele brandstof te verminderen. Met de import van fossiele brandstoffen

lees verder »

Hoe zit het met de 140 sociale huurwoningen van Talentsquare 2?

door Bea Mieris op 19 juli 2017

De bouw van de sociale woontoren Talent Square 2 in Tilburg gaat waarschijnlijk niet door. De PvdA fractie maakt zich daar zorgen over. Gaan het college en de woningbouwcorporaties de taakstelling van de bouw van 800 betaalbare woningen uiterlijk in 2020 wel halen? Talent Square 2 zou plaats bieden aan 140 sociale huurwoningen in het spoorzonegebied van

lees verder »

Stad in steigers, balans is zoek

door Yusuf Celik op 5 juli 2017

Woensdagavond 5 juli 2017 presenteert fractievoorzitter Yusuf Celik van de PvdA Tilburg het plan om een nieuw Fonds Sociaal Domein in te richten. Dit fonds wordt gevoed met een bedrag van € 10.900.000,– als het voorstel van de PvdA wordt overgenomen. In de jaarafrekening over 2016 blijft € 23,6 miljoen over en daarmee is Tilburg

lees verder »

PvdA Tilburg stelt vragen over gasloos bouwen

door Bea Mieris op 26 juni 2017
Foto foto: dronesupport nl

Volgens de organisatie Natuur en Milieu krijgt tweederde van de nieuwbouwwoningen in Nederland nog steeds een aansluiting op aardgas. De PvdA fractie wil weten of dit in Tilburg ook zo is en wat het college gaat inzetten om te voorkomen dat er nog woningen worden gebouwd met aansluitingen op gas. Tilburg wil immers uiterlijk in 2050

lees verder »

Hij komt er! De fietstunnel onder Ringbaan Zuid.

door Bea Mieris op 11 april 2017

In december 2015 is een PvdA motie over een onderzoek naar een fietstunnel onder de Ringbaan Zuid door het college overgenomen. Deze week bereikte ons het bericht dat het college deze motie daadwerkelijk gaat uitvoeren. Goed nieuws voor leerlingen en studenten die onderwijs volgen op de onderwijscampus Stappegoor en voor andere Tilburgers die richting het Stappegoorgebied fietsen.

lees verder »

Nu vooruit met het klimaatplan!

door Yusuf Celik op 3 april 2017

Vorig jaar kreeg je als PvdA’er in de raad toch goede zin in de toekomst. Onze motie om te komen tot een lokaal klimaatplan werd met een meerderheid aangenomen. Het Tilburgse klimaatplan dreigt nu, met het ‘vooruit’-schuiven van de behandeling naar eind juni, te sneuvelen.

lees verder »

Waar staat de PvdA voor? Een verbonden samenleving

door Yusuf Celik op 9 maart 2017

Eerlijk delen, vast werk, goed wonen, een gezond leven, toegang tot scholing, emancipatie, recht op zeggenschap. Het is de rode draad van de sociaaldemocratie in haar strijd voor een rechtvaardige wereld. De Partij van de Arbeid koestert een samenleving waarin iedereen ongeacht afkomst zichzelf kan zijn, goed werk en een inkomen heeft en het beste

lees verder »

Alternatieve locaties voor Dance Events

door Bea Mieris op 30 november 2016

In een motie bij de begroting 2017 heeft de PvdA fractie het college opgeroepen stadsparken niet meer in te zetten als locatie voor dance events of andere grootse evenementen waarbij de kans reeel is dat het monumentale en waardevolle groen beschadigd raakt. De beschermende boommaatregelen en handhaving die er dankzij de inzet van de PvdA fractie

lees verder »

Tilburg: Ongedeelde stad

door Bea Mieris op 25 november 2016

In een motie bij de begroting 2017 heeft de PvdA fractie het college opgeroepen om bij particuliere bouwprogramma’s in Tilburg, Udenhout en Berkel-Enschot uit te gaan van een aandeel van minstens 30% sociale huurwoningen met als doel het realiseren van een ongedeelde stad. Er is een tekort aan sociale huurwoningen in onze gemeente en het is

lees verder »

Groen en Water in Tilburg

door Bea Mieris op 15 november 2016

Groen en Water in Tilburg Op maandag 28 november houdt de PvdA Tilburg een Groen en Water bijeenkomst in MFA Het Spoor. PvdA Tweede Kamerlid Henk Leenders spreekt over zijn actieplan over groen en water in de Stad. Voorzitter van de Stichting Stadsbomen Tilburg Bram van Beurden belicht de Tilburgse situatie. Bent u begaan met het groen en

lees verder »

Geef Tilburgers meer droomruimte!

door Yusuf Celik op 7 november 2016

Op 7 november vonden de algemene beschouwingen plaats in de gemeenteraad in Tilburg. De onderstaande tekst werd uitgesproken door fractievoorzitter Yusuf Celik. Dames en heren, ik ben vereerd. Ik ben vereerd dat ik voor u mag staan om een stem te mogen geven aan de Tilburgse sociaal democratie. Een stem die nog altijd diepgeworteld en

lees verder »

Nieuw bedrijventerrein = iedereen aan het werk

door Bea Mieris op 19 oktober 2016

De PvdA fractie heeft het college in een motie opgeroepen om in overleg met regio Hart van Brabant gemeenten, Werk en Inkomen, Midpoint, ondernemers en het onderwijsveld een plan van aanpak te maken om werkzoekenden en mensen in opleiding in de Hart van Brabant regio te begeleiden naar werk op de nieuwe bedrijventerreinen Zwaluwenbunders, Wijkevoort en Haven 8.

lees verder »