Veiligheid

Zonder basisveiligheid kun je niet wonen of leven. Wie zich onveilig voelt, heeft geen behoefte om te praten over saamhorigheid en solidariteit. Twee kernwaarden van onze sociaal-democratie.

Ons standpunt

  • We gaan hufterigheid opsporen en aanpakken.
  • Er moet streng worden opgetreden bij alcoholmisbruik van jongeren.
  • We gaan samen met Tilburgers verloedering in de stad aanpakken.
  • Wij willen meer preventie door ouders en onderwijs vroegtijdig te betrekken bij veiligheidsvraagstukken.
Maatwerk en grenzen stellen

Veiligheid heeft te maken met grenzen stellen. Daarom zijn wij glashelder over wat wel en wat niet kan.

We staan voor maatwerk. Dit betekent niet voor elke wijk hetzelfde. Inzet, ideeën en oplossingen van Tilburgers zelf vormen daarbij de basis. Elke wijk stelt zelf, in samenwerking met de wijkagent, ondernemers en instellingen, een wijkveiligheidsplan op.

Nieuwsberichten over Veiligheid

Stad in steigers, balans is zoek

door Yusuf Celik op 5 juli 2017

Woensdagavond 5 juli 2017 presenteert fractievoorzitter Yusuf Celik van de PvdA Tilburg het plan om een nieuw Fonds Sociaal Domein in te richten. Dit fonds wordt gevoed met een bedrag van € 10.900.000,– als het voorstel van de PvdA wordt overgenomen. In de jaarafrekening over 2016 blijft € 23,6 miljoen over en daarmee is Tilburg

lees verder »

Waar staat de PvdA voor? Een verbonden samenleving

door Yusuf Celik op 9 maart 2017

Eerlijk delen, vast werk, goed wonen, een gezond leven, toegang tot scholing, emancipatie, recht op zeggenschap. Het is de rode draad van de sociaaldemocratie in haar strijd voor een rechtvaardige wereld. De Partij van de Arbeid koestert een samenleving waarin iedereen ongeacht afkomst zichzelf kan zijn, goed werk en een inkomen heeft en het beste

lees verder »

Geef Tilburgers meer droomruimte!

door Yusuf Celik op 7 november 2016

Op 7 november vonden de algemene beschouwingen plaats in de gemeenteraad in Tilburg. De onderstaande tekst werd uitgesproken door fractievoorzitter Yusuf Celik. Dames en heren, ik ben vereerd. Ik ben vereerd dat ik voor u mag staan om een stem te mogen geven aan de Tilburgse sociaal democratie. Een stem die nog altijd diepgeworteld en

lees verder »

Terug op het Bernardusplein

door Guus Sluijter op 7 oktober 2016

Eerder dit jaar hebben enkele actieve bewoners van het Bernardusplein in Tilburg bij de PvdA aan de bel getrokken over de vervuiling van hun plein. Het Bernardusplein is een mooi plein in ’t Zand met woningen en winkels. Het is er best druk en gezellig. En inderdaad: veel afval op straat en in de plantsoenen.

lees verder »

Gezocht: fractiemedewerker

door Auke Blaauwbroek op 17 augustus 2016

Samen vooruit. Help je ons dat te bereiken? De PvdA afdeling Tilburg is op zoek naar een fractie en campagnemedewerker. Op 21 maart 2018 vinden er gemeenteraadsverkiezingen plaats in alle gemeenten van Nederland. Op weg naar deze verkiezingen wenst de fractie ondersteund te worden door een medewerker, zowel voor reguliere werkzaamheden als campagnewerkzaamheden. Lees hier

lees verder »

Reactie op perspectiefnota 2017

door Auke Blaauwbroek op 15 juli 2016

Voorzitter, dit College van B&W blijft ernstig in gebreke waar het gaat om een juiste informatievoorziening aan de Raad. Daar waar we vroeger de najaarsrapportage hadden als instrument in de P&C-cyclus om de lopende begroting van 2016 bij te stellen, hebben we met deze perspectiefnota en tussenrapportage enerzijds een ronkend verhaal dat vooruitloopt op de

lees verder »

Samen vooruit op het Bernardusplein

door Yusuf Celik op 10 juli 2016

De fractie van de Partij van de Arbeid heeft op 28 juni op uitnodiging van een bewoner een schoonmaakactie op het Bernardusplein georganiseerd. Met 30 bewoners is het plein, en de aanloopstraten, schoongemaakt. Bewoners hebben tijdens de schoonmaakactie de fractie geïnformeerd over kleine en grote knelpunten op het gebied van zwerfafval en leefbaarheid en hun

lees verder »

PvdA Tilburg ruimt op

door Yusuf Celik op 1 juni 2016

PvdA Tilburg ruimt op Elke maand bezoekt de fractie van de PvdA een wijk of een buurt in de stad. Op 28 juni zijn de raadsleden voor de tweede keer in korte tijd in ’t Zand te vinden. Buurtbewoners attendeerden de fractie op de hoeveelheid zwerfafval op en rondom het Bernardusplein. De fractie neemt graag

lees verder »

PvdA Tilburg wil OMWB op orde

door Yusuf Celik op 27 mei 2016

As. maandag vergadert de gemeenteraad in een extra ingelaste raadsvergadering over de ontwerpbegrotingen voor de komende jaren van de Omgevingsdienst Midden en West Brabant (OMWB). De OMWB heeft de afgelopen twee jaar enorme verliezen laten zien. Voor Tilburg betekent dit dat de stad in totaal 1,1 miljoen moet bijpassen en structureel meer gaat betalen voor

lees verder »

Mensenrechtenverdediger Christopher uit Zuid-Soedan komt naar Tilburg

door Orkun Baytemir op 17 maart 2016

De PvdA Tilburg is trots dat haar initiatiefvoorstel Shelter City wordt uitgevoerd door de gemeente en dat we de eerste mensenrechtenverdediger Christopher binnenkort mogen verwelkomen in de stad. (zie http://www.raadtilburg.nl/actueel/981/initiatiefvoorstel) De mensenrechtenverdediger en journalist Christopher uit Zuid-Soedan woont vanaf eind maart 3 maanden in Tilburg. Hij gaat hier verder met het onderzoek naar de wantoestanden in

lees verder »

Gesprek met de stad over migratie

door Auke Blaauwbroek op 28 januari 2016

Er is veel bezorgdheid rond de komst van migranten, dit keer vooral vluchtelingen en asielzoekers. Hun komst stelt ons als stad voor veel uitdagingen. Hoe houden we onze basisvoorzieningen op orde voor hen die hier al langer of korter zijn en hoe maken we ook ruimte voor hen die hier een nieuw leven willen opbouwen?

lees verder »

Fietstunnel onder Ringbaan Zuid

door Bea Mieris op 9 januari 2016

Met de komst van het Vakcollege en een nieuw gebouw voor Fontys gaat het aantal leerlingen in het Stappegoorgebied verder toenemen. De PvdA fractie vindt het wenselijk dat leerlingen en studenten zoveel mogelijk op de fiets naar school komen. In een motie is het college opgeroepen om te onderzoeken hoe het fietsnetwerk in de richting van

lees verder »