Zorg & welzijn

Door slimme combinaties en maatwerk krijgen we de kans om zorg beter in te richten. Wij steunen het uitgangspunt dat burgers heel veel dingen goed op eigen kracht kunnen, maar zijn er nadrukkelijk ook voor de mensen die dat niet lukt.

Ons standpunt

  • Wij willen de menselijke maat terug in de zorg. Dat betekent dat wij de wijkverpleegkundige een centrale rol geven. Zorg moet dicht bij de Tilburgers staan.
  • Wij gaan zoveel mogelijk uit van de eigen kracht van de jongere en het gezin. De sociale omgeving wordt daar altijd bij betrokken. Kinderen van ouders die (psychisch) ziek  of verslaafd zijn verdienen extra aandacht.
  • Wij organiseren de hulp en ondersteuning zoveel mogelijk rond de gezinnen en voorkomen dat situaties uit de hand lopen. Preventie werkt beter dan ingrijpen achteraf.
  • Wanneer de veiligheid en de gezonde ontwikkeling van een kind in gevaar is, moet er snel en zorgvuldig worden ingegrepen.
  • Wij steunen mantelzorgers ruimhartig, ook in financiële zin.
  • Wij gaan scootmobielen en andere hulpmiddelen hergebruiken.
Voor de menselijke maat

Zorg raakt ons allemaal. Als het even niet meezit met onze gezondheid of die van een naaste. Als mensen langdurig zijn aangewezen  op steun van anderen. De gemeente krijgt steeds grotere verantwoordelijkheden voor de zorg van haar burgers. Wij zijn daar blij mee, ondanks de bezuinigingen die er mee gepaard gaan. Er komen grote taken op ons af op het gebied van jeugdzorg, delen van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

Door slimme combinaties en door maatwerk krijgen we de kans om zorg beter in te richten. Wij steunen het uitgangspunt dat burgers heel veel dingen goed op eigen kracht kunnen, maar wij moeten er nadrukkelijk ook zijn voor de mensen die dat niet lukt.

Wij hebben als gemeente de kans om de zorg minder ingewikkeld te maken. We gaan zorg dichter bij de Tilburgers brengen. Nu al wordt 80% van de zorg in onze stad door Tilburgers zelf gegeven, door familie en vrienden. Deze mantelzorg is een prachtig voorbeeld van saamhorigheid en solidariteit. Al die Tilburgers kunnen op onze steun rekenen. Zorg dichterbij brengen doen we ook door wijkverpleegkundigen meer ruimte en verantwoordelijkheid te geven.

Een betere zorg

Wat voor ons als sociaaldemocraten onacceptabel is, is dat Tilburgers aan de onderkant van de samenleving gemiddeld zeven jaar korter leven. Alle aandacht voor gezond leven, gezonde voeding en voldoende beweging ten spijt. Zwaar werk, slechte woningen en financiële zorgen wegen kennelijk zwaarder. Wij vinden dit verschil onacceptabel. Het is voor ons reden om te blijven investeren in arbeid, scholing, woonomgeving en duurzame woningen.

Maar ook moet er veel meer aandacht komen voor preventie. Daarom zullen wij alles op alles zetten om te voorkomen dat problemen ontstaan of uit de hand lopen. Dat doen we door burgers aan te spreken, door hen te helpen om regie over het eigen leven te nemen. Door ouders aan te spreken als opvoeder.

En als er toch professionele zorg nodig is, moet die dichtbij en bereikbaar zijn. Kleine teams van betrokken medewerkers, die de buurt en de bewoners kennen en gekend zijn. Die vanzelfsprekend samenwerken met huisartsen en andere zorgverleners. Zodat zorg en welzijn goed op elkaar aansluiten.

Daarom maken we een einde aan de versnippering van zorg. Te vaak is de zorg in ons land een ondoordringbaar woud, waarin burgers in recordtijd de weg kwijt raken. Wij zien oplossingen in het terugdringen van managementkosten, het snijden in overbodige bureaucratie en het wegsnijden van omslachtige administratie. Professionals verdienen ruimte en vertrouwen.

Nieuwsberichten over Zorg & welzijn

College presenteert vrijblijvende energievisie

door Yusuf Celik op 4 september 2017

Klimaatverandering is een feit. We hebben allen de verantwoordelijk om het tij te keren. Zowel als individu, gezin, bedrijfsleven, als landelijke overheid en dus zeker ook als lokale overheid. We moeten samen veel meer doen om gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen.  Ook om onze afhankelijkheid van fossiele brandstof te verminderen. Met de import van fossiele brandstoffen

lees verder »

Stad in steigers, balans is zoek

door Yusuf Celik op 5 juli 2017

Woensdagavond 5 juli 2017 presenteert fractievoorzitter Yusuf Celik van de PvdA Tilburg het plan om een nieuw Fonds Sociaal Domein in te richten. Dit fonds wordt gevoed met een bedrag van € 10.900.000,– als het voorstel van de PvdA wordt overgenomen. In de jaarafrekening over 2016 blijft € 23,6 miljoen over en daarmee is Tilburg

lees verder »

Zorg voor privacy!

door Orkun Baytemir op 29 mei 2017

Mag de gemeente weten wat je mankeert als je ziek bent? En wie hebben er toegang tot je dossier? Waar ligt de grens bij het inkopen van zorg? Ons raadslid Orkun Baytemir maakt zich zorgen of de gemeente wel goed omgaat met de privacy van de Tilburgers die om zorg vragen.

lees verder »

Tilburg niet alleen voor ‘happy few’

door Yusuf Celik op 25 mei 2017

Kunnen dubbeltjes nog kwartjes worden in Tilburg Noord? Bepaalt het postcodegebied waar je als kind geboren bent je toekomst? Tel je nog wel mee als je het dan niet gemaakt hebt, geen baan hebt, ziek thuis zit, of in armoede leeft? Gelijke kansen, rechtvaardigheid en solidariteit zijn idealen waarvan wordt beweerd dat zij, net als

lees verder »

Een stadsmensa in de Spoorzone

door Bea Mieris op 11 april 2017

Gisteren is een PvdA motie over de wenselijkheid van een stadsmensa in de Spoorzone door het college overgenomen. Deze lang gekoesterde wens van de Studentenraad in Tilburg is hiermee nieuw leven ingeblazen.

lees verder »

Gemeente Tilburg ondertekent ‘Verklaring van Dordrecht’.

door Guus Sluijter op 20 maart 2017

Naar aanleiding van vragen van PvdA raadslid Guus Sluijter heeft Tilburg besloten om de “Verklaring van Dordrecht” van Transgender Netwerk Nederland te ondertekenen. Tilburg is daarmee de eerste Brabantse gemeente die verklaart als werkgever geen onderscheid te willen maken voor  transgenders. De PvdA zet zich in voor een open en diverse samenleving. Daarin past emancipatie voor iedereen: man, vrouw, lesbienne, homo,

lees verder »

Waar staat de PvdA voor? Een verbonden samenleving

door Yusuf Celik op 9 maart 2017

Eerlijk delen, vast werk, goed wonen, een gezond leven, toegang tot scholing, emancipatie, recht op zeggenschap. Het is de rode draad van de sociaaldemocratie in haar strijd voor een rechtvaardige wereld. De Partij van de Arbeid koestert een samenleving waarin iedereen ongeacht afkomst zichzelf kan zijn, goed werk en een inkomen heeft en het beste

lees verder »

Armoedebestrijding in Tilburg kan Beter!

door Guus Sluijter op 1 maart 2017

De PvdA Tilburg presenteert op dinsdag 7 maart haar plan tegen armoede: ‘Armoedebestrijding kan Beter!’ Iedereen die mee wil praten over een betere aanpak van de armoede in Tilburg is van harte welkom. Cinecitta, Willem II straat 29 in Tilburg van 19.30 uur tot 22.00 uur. De Tilburgse PvdA wil in gesprek met vertegenwoordigers van

lees verder »

Column ‘avondje zorg, zorgen van Tilburgers’

door Yusuf Celik op 24 februari 2017

– Geïnspireerd op Nico Dijkshoorn – Avondje zorg. Over zorgen van Tilburgers Over systemen en werkelijkheid Maatwerk en zicht hebben op mensen, Ook zicht hebben op de Toegang Wat kost een naambordje Om de Toegang toegankelijk te maken Hebben we niet gewoon toegankelijke Jacquelines nodig Jeugd heeft Toegang via Jacqueline, Senioren hebben Toegang via Rita Hebben vrijwilligers

lees verder »

Armoedechallenge: het beste idee om armoede te bestrijden

door Guus Sluijter op 23 januari 2017

Raadslid Guus Sluijter van de Tilburgse PvdA organiseerde op 17 januari jl de eerste editie van de Armoede Challenge.

lees verder »

Het PvdA Zorgplan, omdat de Zorg anders kan!

door op 6 januari 2017

De PvdA Tilburg presenteert het pamflet ‘Zorgplan’ voor Tilburg, Udenhout en Berkel-Enschot. De PvdA Tilburg fractie werkt vanuit drie speerpunten: arbeid, zorg en armoede. Het Plan van de Arbeid werd in november gepresenteerd, het Zorgplan morgen en het Armoedeplan volgt later deze maand. Deze plannen vormen voor de fractie de basis om van daaruit politiek

lees verder »

Preventie voor schuldhulpverlening

door Guus Sluijter op 20 december 2016

Tijdens de begrotingsbehandelingen heeft de PvdA Tilburg een motie ingediend voor meer innovatie en preventie bij de schuldhulpverlening. Meer mensen en meer geld voor schuldhulpverlening is goed, maar het kan ook beter. De Goede Gieren ( www.goedegieren.nl ) hebben in hun onderzoeken laten zien dat er meer kan aan het voorkomen van schulden en dat

lees verder »