Bea Mieris

Raadslid
Woordvoerdster wonen, grootstedelijke projecten en natuur in en om de stad. Themacommissie Vestigingsklimaat.

Als raadslid voor de PvdA wil ik opkomen voor de mensen die het om wat voor reden dan ook minder getroffen hebben in het leven. Mijn portefeuille bestaat uit de onderwerpen wonen, grootstedelijke projecten en natuur in en om de stad. Op het gebied van wonen zet ik me in voor betaalbaar wonen en voor ouderenhuisvesting. Voor mensen met lage inkomens wil ik dat er voldoende betaalbare woningen in Tilburg zijn. Bij bouwprojecten zal ik altijd inzetten op 30% sociale woningbouw. Voor de burgers met de lage inkomens strijd ik voor een woonlastenplafond. Voor Tilburgse ouderen wil ik voldoende levensloopbestendige en aanpasbare woningen zodat deze waardevolle burgers op een fatsoenlijke manier oud kunnen worden. Als het gaat om de grootstedelijke projecten zoals de binnenstad en de spoorzone wil ik burgers, ondernemers en instellingen zoveel mogelijk betrekken bij de meningsvorming zodat we tot gedragen voorstellen komen. Natuur in en om de stad zoals het stadspark en het stadsbos is voor alle burgers, arm en rijk, aantrekkelijk. Daar wil ik in overleg met u graag mijn medewerking aan verlenen.

Hoe zit het met de 140 sociale huurwoningen van Talentsquare 2?

door Bea Mieris op 19 juli 2017

De bouw van de sociale woontoren Talent Square 2 in Tilburg gaat waarschijnlijk niet door. De PvdA fractie maakt zich daar zorgen over. Gaan het college en de woningbouwcorporaties de taakstelling van de bouw van 800 betaalbare woningen uiterlijk in 2020 wel halen? Talent Square 2 zou plaats bieden aan 140 sociale huurwoningen in het spoorzonegebied van

lees verder »

Betaalbaar wonen

door Bea Mieris op 27 juni 2017

De PvdA fractie maakt zich zorgen over het betaalbaar wonen in de stad en in de dorpen. De PvdA fractie wil zich inzetten voor woningzoekenden met de lagere inkomens. Voor hen is het moeilijk om aan betaalbare woonruimte te komen.

lees verder »

PvdA Tilburg stelt vragen over gasloos bouwen

door Bea Mieris op 26 juni 2017
Foto foto: dronesupport nl

Volgens de organisatie Natuur en Milieu krijgt tweederde van de nieuwbouwwoningen in Nederland nog steeds een aansluiting op aardgas. De PvdA fractie wil weten of dit in Tilburg ook zo is en wat het college gaat inzetten om te voorkomen dat er nog woningen worden gebouwd met aansluitingen op gas. Tilburg wil immers uiterlijk in 2050

lees verder »

Een stadsmensa in de Spoorzone

door Bea Mieris op 11 april 2017

Gisteren is een PvdA motie over de wenselijkheid van een stadsmensa in de Spoorzone door het college overgenomen. Deze lang gekoesterde wens van de Studentenraad in Tilburg is hiermee nieuw leven ingeblazen.

lees verder »

Hij komt er! De fietstunnel onder Ringbaan Zuid.

door Bea Mieris op 11 april 2017

In december 2015 is een PvdA motie over een onderzoek naar een fietstunnel onder de Ringbaan Zuid door het college overgenomen. Deze week bereikte ons het bericht dat het college deze motie daadwerkelijk gaat uitvoeren. Goed nieuws voor leerlingen en studenten die onderwijs volgen op de onderwijscampus Stappegoor en voor andere Tilburgers die richting het Stappegoorgebied fietsen.

lees verder »

Lang en Gelukkig in een verbonden Tilburg!

door Bea Mieris op 8 februari 2017

Een mooi Lang en Gelukkig leven dat wensen wij iedereen toe! Eigenlijk is heel Tilburg ons Valentijntje. Dat laten we zien op Valentijnsdag: samen genieten van Straattheater Lang en Gelukkig bij het station, met een gesprek over onze geliefde stad en een roos.

lees verder »

Alternatieve locaties voor Dance Events

door Bea Mieris op 30 november 2016

In een motie bij de begroting 2017 heeft de PvdA fractie het college opgeroepen stadsparken niet meer in te zetten als locatie voor dance events of andere grootse evenementen waarbij de kans reeel is dat het monumentale en waardevolle groen beschadigd raakt. De beschermende boommaatregelen en handhaving die er dankzij de inzet van de PvdA fractie

lees verder »

Tilburg: Ongedeelde stad

door Bea Mieris op 25 november 2016

In een motie bij de begroting 2017 heeft de PvdA fractie het college opgeroepen om bij particuliere bouwprogramma’s in Tilburg, Udenhout en Berkel-Enschot uit te gaan van een aandeel van minstens 30% sociale huurwoningen met als doel het realiseren van een ongedeelde stad. Er is een tekort aan sociale huurwoningen in onze gemeente en het is

lees verder »

Groen en Water in Tilburg

door Bea Mieris op 15 november 2016

Groen en Water in Tilburg Op maandag 28 november houdt de PvdA Tilburg een Groen en Water bijeenkomst in MFA Het Spoor. PvdA Tweede Kamerlid Henk Leenders spreekt over zijn actieplan over groen en water in de Stad. Voorzitter van de Stichting Stadsbomen Tilburg Bram van Beurden belicht de Tilburgse situatie. Bent u begaan met het groen en

lees verder »

Nieuw bedrijventerrein = iedereen aan het werk

door Bea Mieris op 19 oktober 2016

De PvdA fractie heeft het college in een motie opgeroepen om in overleg met regio Hart van Brabant gemeenten, Werk en Inkomen, Midpoint, ondernemers en het onderwijsveld een plan van aanpak te maken om werkzoekenden en mensen in opleiding in de Hart van Brabant regio te begeleiden naar werk op de nieuwe bedrijventerreinen Zwaluwenbunders, Wijkevoort en Haven 8.

lees verder »

Zorgen over fietsenstalling station

door Bea Mieris op 20 september 2016

De PvdA fractie in Tilburg maakt zich zorgen over het tekort aan fietsenstallingsplaatsen op het nieuwe Burgemeester Stekelenburgplein aan de noordzijde van Station Tilburg. De PvdA wil een fietsvriendelijke stad en daar horen adequate fietsvoorzieningen bij. De PvdA fractie roept het college van burgemeester en wethouders op om het tekort aan stallingsplaatsen in kaart te

lees verder »

Realisatie goedkope huurwoningen

door Bea Mieris op 21 juli 2016

De PvdA fractie heeft het college gevraagd om in september met een plan van aanpak te komen voor de realisatie van goedkope huurwoningen die deels nog in 2016 gerealiseerd moeten worden. De wachttijd voor actief zoekenden naar een betaalbare huurwoning is ongeveer een jaar en drie maanden. Door de taakstelling voor de huisvesting van statushouders neemt

lees verder »