16 maart 2016, om 20:00, Levensbouw | Levensbouw

Algemene Ledenvergadering

Op 16 maart a.s. houden we onze ledenvergadering waarop de volgende punten aan de orde komen:
* vaststelling verslag 4 november 2015
* vaststelling jaarrekening en verslag kascontrolecommissie
* vaststelling jaarverslag
* voorstel commissie verkiezingsprogramma
* voorstel kandidaatstellingscommissie + profielschets gemeenteraadslid

Maar we gaan vooral in gesprek met onze landelijke voorzitter Hans Spekman over zijn ideeën over  activering en democratisering (De Stroom).

“Mijn doel is dat de Partij van de Arbeid zich over vier jaar hervonden heeft in de hoofdstroom van de maatschappelijke en sociale beweging. Het is de partij waar je bij wilt horen en waar je trots op bent. Het is de partij waar je de beweging herkent en van waaruit we de politiek bestoken met ongebroken bezieling en een nooit te temmen kracht. Een partij waar verandering en toekomst vertrouwen bieden. Vastberaden, vasthoudend en met vreugde werk ik de komende jaren graag met jullie aan onze mooie partij en aan de wereld van onze idealen.”
Hans Spekman