23 november 2016, om 22:00, Levensbouw | Levensbouw

Algemene Ledenvergadering

Bespreking van o.a. het jaarplan en begroting 2017, de campagne Tweede Kamerverkiezingen en voorbereiding gemeenteraadsverkiezingen.