Algemene ledenvergadering

13 december 2017, van 20:00 tot 22:00, Levensbouw (Melis Stokestraat 40) | Levensbouw (Melis Stokestraat 40)

Bespreking jaarverslag en jaarrekening. Stand van zaken kandidaatstellingscommissie, programmacommissie en campagneverloop. Inloop vanaf 19.30 uur.