4 november 2015, om 22:22, Levensbouw | Levensbouw

ALV afdeling PvdA Tilburg op 4 november 2015

Nu het najaar is gekomen gaan we ons ook alweer voorzichtig voorbereiden op de plannen voor 2016 en wat het bestuur betreft ook op de jaren erna, waarbij we geleidelijk toewerken naar de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Onze plannen bespreken we graag in een algemene ledenvergadering. Diverse stukken zijn in uw bezit via mail.

Ook vullen we graag enkele ontstane vacatures in:
* congresafgevaardigde. Informatie bij ons bestuurslid Hans van Iersel.
* penningmeester. Een profielschets is verkrijgbaar bij de secretaris J.P. Vorsteveld. 1 kandidaat heeft zich al aangemeld.
* 2 leden en een vervangend lid kascontrolecommissie.

Ook dit keer zullen we proberen de bijeenkomst een levendig karakter te geven. Een verbindende spreker wordt hiertoe nog uitgenodigd.
Graag zien we jullie dus op:

Datum: woensdag 4 november 2015
Plaats:
 Levensbouw Melis Stokestraat 40
Tijd:      20.00 – 22.00 uur
. Inloop vanaf 19.30 uur.

Het bestuur

Bijlagen in de mail in uw bezit:
*
Verslag ALV 16 september 2015
* Begroting 2016
* Afdelingsdoelstellingen 2016-2017-2018
* Profielschets gemeenteraadslid 2018