6 augustus 2014, om 22:00, Levensbouw | Levensbouw

Bestuursvergadering

Het bestuur vergadert structureel elke eerste woensdag van de maandag en zit daarnaast op aparte moment samen om lopende zaken te bespreken. Tijdens de vergaderingen op woensdag bent u als lid of niet lid van harte welkom om aan te sluiten en aanwezig te zijn. Mogelijk dat u ook inspraak wil hebben om iets kenbaar te maken aan het bestuur of fractie.

Indien u interesse heeft om bij een bestuursvergadering aanwezig te zijn kan u zich aanmelden via de secretaris via secretaris@pvdatilburg.nl. Wij hopen u snel te ontmoeten.

Met vriendelijke groet,

Bestuur PvdA Tilburg