5 november 2014, om 22:00, Wijkcentrum het Spoor Schaepmanstraat 36 | Wijkcentrum het Spoor Schaepmanstraat 36

Bestuursvergadering

Het bestuur vergadert structureel elke eerste en de komende periode ook elke derde woensdag van de maand en zit daarnaast op aparte moment samen om lopende zaken te bespreken. Tijdens de vergaderingen op woensdag bent je als lid of niet lid van harte welkom om aan te sluiten en aanwezig te zijn. Mogelijk dat je ook inspraak wil hebben om iets kenbaar te maken aan het bestuur of fractie. Uiteraard kun je ook van gedachten wisselen binnen de afdeling in de besloten Facebook groep PvdA Afdeling Tilburg, daar zitten inmiddels 85 leden van onze PvdA afdeling Tilburg in. Lidmaatschap PvdA Tilburg is voorwaarde voor toelating tot deze besloten Facebook groep PvdA Tilburg.

Indien je interesse hebt om bij een bestuursvergadering aanwezig te zijn dan kan dat,  graag even aanmelden via de secretaris, Jan Pieter Vorsteveld.

Met vriendelijke groet,

Bestuur PvdA Tilburg