25 november 2017, om 13:00, wijkcentrum de Ypelaer | wijkcentrum de Ypelaer

Clean Up day en Buurtpreventie wijkwandeling

Stokhasselt is een prachtige wijk. Veel groen en een kleurrijke wijk. De wijk kent helaas ook een aantal ergernissen. Twee zaken die de aandacht verdienen zijn de leefbaarheid en het zwerfafval. Veel wijken in Tilburg hebben een dergelijk Buurtpreventieteam en/of een zwerf afval team. Bewoners van de wijk die samen het voortouw nemen om het schoner en veiliger te maken. Met elkaar, voor elkaar. Stokhasselt heeft geen van beide teams. Daar willen we verandering in aanbrengen. Op zaterdag 25 november organiseren we een Clean Up day en de Buurtpreventie wijkwandeling.
Het doel van de schoonmaakactie is om het Stokhasselt park schoon te maken. De Buurtwandeling is bedoeld om wijkbewoners op een ludieke wijze kennis te laten maken met de wijk en het werk van het Buurtpreventieteam. Hopelijk vormen beide activiteiten de aanleiding
voor wijkbewoners om als vrijwilliger eenmalig en hopelijk vaker mee te helpen. De Clean Up day zal op 25 november worden georganiseerd vanaf 13.00 uur. We verzamelen in wijkcentrum de Ypelaer. In de week vooraf zullen zoveel mogelijk bewoners worden gemobiliseerd om mee te doen. Doet u ook mee?

De acties worden in de organisatie ondersteund door
de PvdA Tilburg vanuit de gedachte dat de bewoners samen de wijk socialer en sterker kunnen maken. De fractie vergadert elke dinsdagavond in Wijkcentrum de Ypelaer.