Fractievergadering

12 december 2017, van 20:00 tot 22:00, Wijkcentrum De Ypelear | Wijkcentrum De Ypelear

Wil je invloed uitoefenen op de Tilburgse politiek? Praat en denk mee met onze fractie! Elke dinsdag komt de fractie bij elkaar en bereiden ze de agenda’s voor van de raadsvergadering en de commissie’s. En natuurlijk worden daar actuele politieke onderwerpen besproken.

Je kunt altijd een fractievergadering bijwonen.
We zijn benieuwd naar je mening en waarderen je inbreng!