26 november 2016, om 13:00, Levensbouw | Levensbouw

Kennismakingsbijeenkomst (potentiele) kandidaten gemeenteraad 2018

gemeenteraad

Hoewel de gemeenteraadsverkiezingen pas in maart 2018 plaatsvinden, willen we ons hierop goed voorbereiden. Vandaar dat het bestuur de leden heeft opgeroepen zich voor 1 november 2016 kandidaat te willen stellen voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. De definitieve bepaling lijstvolgorde zal eind 2017 plaatsvinden. De bijeenkomst van 26 november is bedoeld om de potentiële kandidaten zich een beter beeld van de benodigde kwaliteiten voor het raadslidmaatschap te laten vormen. Daarbij willen we o.a. ook spreken over:

  • het volgen van een landelijke opleiding in 2017.
  • het bijwonen van fractiebijeenkomsten en commissie- en raadsvergaderingen.
  • het voeren van gesprekken en meelopen met raadsleden.
  • het meedoen aan campagneactiviteiten om zo in de wijken kennis te maken met buurtbewoners en hun problemen/zorgen.
  • het omgaan met Sociale Media.