1 november 2014, om 13:00, Denksport cafe Theseus Tilburg. | Denksport cafe Theseus Tilburg.

Meetingpoint zaterdag 1 november 2014 , kom jij ook?

 

Meetingpoint – begroting –  zaterdag as 1 november 2014 , kom jij ook?

 

Komende zaterdag, 1 november 2014, is de eerste zaterdag van de maand en dat betekent dat het tijd is voor het maandelijkse meetingpoint. Een plek waar leden ongedwongen een kop koffie kunnen drinken, kunnen praten over politiek in de breedste zin van het woord, maar waar ook ruimte is om bestuur en fractie kritisch aan de tand te voelen.

Vooruitlopend op het aankomende begrotingsdebat is er aanstaande zaterdag op het Meetingpoint de mogelijkheid om de fractie te voeden met jouw ideeën omtrent de begroting. Waar moet juist wel of zeker niet op bezuinigd worden? Wat vindt jij geld waard? Laat het ons weten.

Dus, Heb je zin in een goed gesprek en een lekker kopje koffie of thee? Kom dan komende zaterdag van 11:00 tot 13:00 naar Theseus, Bredaseweg 167.

Na de Algemene Ledenvergadering van 24 september is het nieuwe bestuur enkele malen bij elkaar gekomen om de doelstellingen op korte en lange termijn vast te stellen. Daarnaast is de onderlinge taakverdeling vastgesteld en een eerste uitwerking van concrete activiteiten gemaakt. Dit alles met de door de leden op de ALV gemaakte opmerkingen in het achterhoofd.