22 oktober 2016, om 11:00, Levensbouw | Levensbouw

Openbaar fractieberaad Arbeid, Armoede en Zorg

De fractie nodigt de leden van harte uit om met de fractie in gesprek te gaan over drie concept actieplannen op het gebied van zorg, arbeid en armoede. Inbreng van de leden wordt zeer op prijs gesteld.