11 oktober 2016, om 22:00, Stadskantoor | Stadskantoor

Openbaar fractieberaad Zorg

De PvdA fractie nodigt jullie uit voor een bijzondere fractievergadering die in het teken staat van de Zorg. De PvdA raadsleden die het zorgdomein in hun portefeuille hebben zullen jullie eerst bijpraten over de stand van zaken in Tilburg op het gebied van Zorg. We hebben jullie input echter nodig. We gaan graag met de leden op zoek naar wat op het gebied van Zorg goed gaat in Tilburg, wat beter kan en waar de knelpunten zitten. Deze info kunnen we goed gebruiken om een Zorg Actieplan te schrijven en dat in de periode tot aan de gemeenteraadsverkiezingen om te zetten in politieke voorstellen. 

Ben je geïnteresseerd in het Zorgdomein? Heb je ideeën over de Zorg? Loop je tegen bepaalde knelpunten aan in de zorg? Kom dan naar de fractievergadering van dinsdag 11 oktober 2016. 

De vergadering begint om 20.00 uur in de ontvangstruimte van het stadskantoor. 

 goede zorg