Politiek Café Jeugdzorg

25 januari 2018, van 20:00 tot 22:30, MFA de Poorten | MFA de Poorten

Tijdens deze avond wil het Platform met U en de Politieke Partijen in gesprek gaan over de ervaringen met de Jeugdzorg en hoe die uitgevoerd wordt. Dit doen ze door een aantal onderwerpen te bespreken, te weten:

• Problematiek 18-/18+

• Ervaringsdeskundigheid in de Jeugdzorg

• Passend Onderwijs en Jeugdzorg

• Diversiteit in de Jeugdzorg

Aanmelden voor 20 januari 2018 via mail: platformondersteuning@outlook.com