1 mei 2015

PvdA Tilburg 1 mei viering

Op 1 mei wordt wereldwijd de Dag van de Arbeid gevierd. Op deze dag staan we stil bij al die mensen die hun leven letterlijk of figuurlijk gaven voor de strijd voor fatsoenlijke arbeidsomstandigheden. We vieren hun en onze successen die soms zo vanzelfsprekend lijken. De achturige werkdag, dat oud en arm niet langer hand in hand gaan, en al die afspraken die er voor zorgen dat iedere werknemer in fatsoenlijke omstandigheden zijn of haar werk kan uitvoeren.

De traditionele 1 mei-viering van PvdA Tilburg start op 1 mei om 11:00 uur met een bezoek aan het graf van Bart van Pelt, de grondlegger van de sociaaldemocratie in Tilburg. Hij ligt op begraafplaats Vredenhof aan de Gilzerbaan te  Tilburg.  ( Hoek Baroniebaan Gilzerbaan!)

Aansluitend is er een koffiemaaltijd in het pand Levensbouw. Tussen de broodjes door willen wij graag informeel met elkaar van gedachten wisselen. De viering wordt verzorgd door Bas Wilthagen en Jan Wouters.

Wilt u met ons de dag van de arbeid vieren? Meld je aan bij  janwouters@pvdatilburg.nl