17 december 2014, om 22:00, Levensbouw | Levensbouw

Transities, bijeenkomst voor PvdA leden, 1e van 4 bijeenkomsten.

“Beste partijgenoot,

 

Per 1 januari gaan belangrijke publieke taken van andere overheden naar de verantwoordelijkheid van de gemeentes. Dat worden de transities genoemd, enerzijds in de sociale zekerheid, anderzijds in de zorg. Het laatste heeft te maken met de AWBZ, de WMO en de jeugdzorg. Een omvangrijke stelselverandering die plaatsvindt in de ontwikkeling naar een participatiemaatschappij.

 

Om dit proces te volgen, onze leden meer kennis, ervaringen en informatie te laten uitwisselen en standpunten en opinies aan te scherpen organiseert de PvdA Tilburg een viertal bijeenkomsten in de komende twaalf maanden. De eerste staat gepland op

 

Woensdag 17 december

Gebouw Levensbouw , Melis Stokestraat Tilburg

20.00 uur – 22.00 uur (inloop 19.30 uur)

 

Omdat we als partij midden in de samenleving staan denken we dat er binnen de afdeling voldoende kennis en standpunten hebben om elkaar te informeren. De bijeenkomst zal daarom een sterk activerend karakter hebben waarbij het uitgangspunt is dat de leden zo veel mogelijk het woord hebben. De organisatie van de avond is hier dan ook op afgestemd.

 

Ik vertrouw er op  je 17 december te mogen begroeten,

 

Namens het PvdA Afdeling Tilburg Bestuur,

 

Hans van Iersel”

 

Info van derden:

http://www.vilans.nl/docs/pdf/Vilans%20Infographic%20Hervorming%20zorg%20en%20ondersteuning.pdf

http://www.landelijkeclientenraad.nl/Content/Downloads/141203-factsheet-vnverdrag-gemeente.pdf

https://www.movisie.nl/artikel/wijzigingen-awbz-wmo-overzicht

 

Standpunten PvdA:

http://www.pvda.nl/standpunten/zorg/Wmo%3A+Wet+maatschappelijke+ondersteuning

http://www.pvda.nl/standpunten/zorg/Mantelzorg

http://www.pvda.nl/standpunten/zorg/AWBZ

http://www.pvda.nl/standpunten/zorg/Chronisch+zieken+en+Gehandicapten