Yusuf Celik

Foto YusufMijn naam is Yusuf Celik (32 jaar). Ik ben kandidaat raadslid voor de Partij van de Arbeid in Tilburg. Samen met mijn vriendin en onze dochter woon ik in de mooiste straat van Tilburg; de Sumatrastraat. Op 18 jarige leeftijd ben ik vanuit Enschede verhuisd om te studeren  hier in Tilburg.

De verkiezingsavond van de gemeenteraadsverkiezingen in 2002 vormde voor mij het startpunt voor mijn actieve lidmaatschap van de PvdA. We verloren dik en onze idealen werden sterk in twijfel getrokken. Juist die idealen deden en doen mij veel. Als zoon van een Turkse gastarbeider heb ik aan den lijve ondervonden hoe belangrijk integratie, de verzorgingsstaat en solidariteit kunnen zijn. Deze uitgangspunten zorgen dat iedereen een meer gelijke kans heeft op een goed leven. Ik heb de kansen die mij geboden werden met beide handen aangegrepen en er iets van gemaakt. Nu is het tijd om zelf een steentje bij te dragen aan deze idealen, door mij in te zetten voor een sterke partij en een mooier en eerlijker Tilburg.

Een van de grootste uitdagingen de komende raadsperiode vormt de overheveling van taken van het rijk naar de gemeente. De zogenaamde ‘transitie’ van werk, jeugdzorg en zorg & welzijn biedt volop mogelijkheden voor de gemeenteraad om de kloof tussen overheid en burger te verkleinen en de bureaucratie te verminderen. Ware het niet dat deze taken met een bezuiniging worden overgeheveld. Dat houdt in dat de gemeenteraad en wij als sociaaldemocraten een keuze moeten maken welke taken we minder of helemaal niet meer gaan doen. Bestuurders dragen in dit verband ‘burgerkracht’ en ‘zelf organiserend vermogen’ veelvuldig als oplossing aan, maar als we niet oppassen zal vanuit deze argumentatie het systeem oneerlijker in plaats van eerlijker worden. Ik kijk er naar uit om, samen met onze fractie en alle andere betrokken collega fracties, de overheveling zo goed en sociaal mogelijk in Tilburg te realiseren.

Mijn passie is de sport. In de politiek wil ik me daar ook sterk voor maken. Sport verbroedert. Sport heeft positieve gezondheidseffecten. Sport maakt dat mensen meedoen. Kortom, sport heeft belangrijke maatschappelijke waarden in zich. Iedereen die wil sporten moet kunnen sporten. Geld of een beperking moet er niet toe doen, met name bij de jeugd. Immers, jong een gezonde leefstijl aangeleerd is oud gedaan. Sportvereniging vormen het fundament waarop deze sportbeoefening en gezonde leefstijl kan plaatsvinden en ontwikkelen. Sportverenigingen verdienen extra aandacht en ondersteuning. Ook de toenemende agressie en een veilig sportklimaat vormen grote uitdagingen. De voetbalverenigingen hebben in Tilburg het initiatief ‘Positief Voetbal Klimaat’ opgezet. Wat mij betreft een mooi voorbeeld, ook voor andere takken van sport.

Yusuf is te bereiken via telefoonnummer 06-23331817 of e-mail yusintil@hotmail.com

Twitter: @yusintil