Door Bea Mieris op 10 maart 2015

100 % compensatie groen in de spoorzone!

100 % compensatie groen in de spoorzone!
Een motie van de PvdA fractie Tilburg met daarin het verzoek om alle bomen die gekapt moeten worden voor bouwplan Clarissenhof te compenseren is overgenomen door het college.
Dit betekent dat de 114 bomen die verdwijnen door het bouwplan Clarissenhof voor een derde gecompenseerd gaan worden in Clarissenhof en voor twee derde in de rest van het spoorzonegebied.
Ook in de toekomst zullen bomen in het spoorzonegebied die door bouwplannen moeten wijken volledig gecompenseerd worden. De PvdA fractie is zeer tevreden met dit groene resultaat.

Motie compensatie groen spoorzone

De Gemeenteraad van Tilburg in vergadering bijeen op 9 maart 2015 voor de bespreking van het raadsvoorstel ‘gewijzigde vaststelling bp Spoorzone, 4e herziening (Clarissenhof deel 1)’.

Overwegende dat:

Groen een belangrijk aandachtspunt is voor het college.

Groen van belang is voor de leefbaarheid en de luchtkwaliteit van de stad.

Het aandeel groen in de gemeente Tilburg sinds 2009 met 12 %  is afgenomen (onderzoeksbureau Alterra, Wageningen Universiteit 2014).

Constaterende dat:

Het bouwplan Clarissenhof er toe leidt dat 114 van de 175  bomen worden gekapt.

De compensatie naar verwachting minimaal zal zijn als alleen waardevolle bomen worden gecompenseerd.

Draagt het College op:

Om alle bomen die door bouwplannen in de Spoorzone gekapt moeten worden te compenseren binnen het betreffende gebied.

 

En gaat over tot de orde van de dag.

Namens de PvdA fractie, Bea Mieris

Bea Mieris

Bea Mieris

Mijn naam is Bea Mieris, gemeenteraadslid voor de PvdA in Tilburg. Als raadslid van de PvdA zet ik me in voor kwetsbare mensen, voor kwetsbare woongebieden en voor kwetsbare groengebieden. Alle mensen in Tilburg, Udenhout en Berkel-Enschot moeten prettig kunnen wonen in hun eigen leefomgeving. In elke wijk moet voor iedereen gebouwd worden. Een gevarieerd

Meer over Bea Mieris