16 oktober 2016

22 oktober: Openbaar fractieberaad en opzet campagne in Levensbouw

Afgelopen vrijdag vond in Bleyemakerij de Boemel een ledenborrel plaats. Voor de foto’s zie onze Facebooksite: https://www.facebook.com/pvda.tilburg/
Afscheid werd genomen van Auke Blaauwbroek als fractievoorzitter en verwelkomd werd Yusuf Celik als zijn opvolger. Daarna kwam Diederik Samsom zijn kandidatuur voor het lijsttrekkerschap Tweede Kamer toelichten en konden de leden hem tal van vragen stellen.

Al met al een geslaagd initiatief, dat zeker navolging verdient. Maar de volgende bijeenkomst staat alweer op het programma. Aanstaande zaterdag 22 oktober vindt er vanaf 9.30 tot 11.00 uur een Openbaar Fractieberaad plaats ter bespreking van onze 3 lokale speerpunten: Arbeid, Zorg en Armoede. Bedoeling is dat we actieplannen gaan opstellen die we zowel in de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen kunnen gebruiken, als in de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen. Op korte termijn zullen de resultaten van de bijeenkomst worden meegenomen in onze fractie-inbreng bij de komende begrotingsbesprekingen.

Plaats van handeling onze eigen pand Levensbouw Melis Stokestraat 40.

Aansluitend aan dit openbaar fractieberaad vindt een ledenbijeenkomst plaats ter bespreking van de opzet van de 2 komende verkiezingscampagnes, die voor de Tweede Kamer (maart 2017) en de gemeenteraadsverkiezingen (maart 2018). Globaal zullen de volgende onderwerpen aan de orde komen:

  1. Inhoud van de campagne voor Tilburg. Hoe landelijke thema’s te vertalen naar onze thema’s Arbeid, Armoede, Zorg in de periode nu tot maart 2017. En daarna in onze eigen campagne voor de gemeenteraad.
  2. Jong, oud? Lage en middeninkomens? Specifieke aandacht bepaalde wijken/dorpen?
  3. De PR. Ouderwets via de krant of modern via Facebook en Twitter?
  4. Te gebruiken materialen. Rode rozen of andere gadgets?
  5. Betrekken van jullie als vrijwilligers. Hoe te organiseren?
  6. Globale planning van bijeenkomsten en activiteiten vanaf heden tot maart 2018.

Jullie zijn van harte welkom hierover zaterdag mee te denken van 11.00 tot 13.00 uur, eveneens in ons pand Levensbouw.

Heb je ideeën voor de campagne aarzel niet deze aan ons kenbaar te maken, ook mocht je zaterdag verhinderd zijn (naar bestuurslid Paul van Duijnhoven: paul@pvdatilburg.nl). Wil je je voor korte of langere tijd inzetten als vrijwilliger, dan horen wij dit ook graag. Maar wellicht wil je wel optreden als specifieke campagneleider gedurende de Tweede Kamer- en/of gemeenteraadsverkiezingen. Schroom niet en laat het ons horen.

levensbouw3