Door Privé: Auke Blaauwbroek op 18 november 2016

Plan van de Arbeid

Zaterdagmiddag 19 november 2016 vindt in de Foodhall aan de Burgemeester Brokxlaan 8 om 12.45 uur het tweede PvdA-lijsttrekkersdebat plaats tussen Diederik Samsom en Lodewijk Asscher. De afdeling en de fractie van de PvdA Tilburg grijpen dit moment aan om een pamflet met de titel Plan van de Arbeid aan te bieden aan de huidige Minister van Arbeid, Lodewijk Asscher.

In het Plan van de Arbeid worden concrete voorstellen gedaan om de lokale arbeidsmarkt te versterken. Juist nu de economie een opwaartse lijn vertoont zien we dat de resultaten in Tilburg achter blijven bij de landelijke trend. Dat kan en mag niet gebeuren, vandaar 5 concrete voorstellen.

In het pamflet staat het leveren van maatwerk voorop. Ken uw klant in de bijstand en probeer als gemeente aan te sluiten bij de talenten van de werkzoekende. Daarnaast wordt de marktwerking in het plan van de Arbeid uitgezuiverd. De PvdA wenst de Diamantgroep een prominente positie te geven in de re-integratie van werkzoekenden op de reguliere arbeidsmarkt. De introductie van een commerciële partner als Sagenn heeft tot nog toe geen resultaat opgeleverd. De Diamantgroep heeft niet allen kennis en expertise in huis om de inzetbaarheid van werkzoekenden goed te beoordelen, maar beschikt ook over een enorm netwerk van werkgevers om zo kandidaten adequaat te kunnen plaatsen.

Ook pleit de lokale PvdA in lijn met het Kabinetsbesluit voor terugkeer van de mogelijkheid tot Beschut Werken. Het huidig college van B&W heeft dat bij aanvang van deze collegeperiode afgeschaft. Daarmee worden mensen die voor Beschut Werken in aanmerking gekomen genegeerd als potentiële werkzoekenden.

Daarnaast pleit de lokale PvdA voor het versneld in dienst nemen van vluchtelingen, voor meer innovatie en voor het zoveel mogelijk vast in dienst nemen van flexibele en tijdelijke arbeidskrachten bij de gemeente en bij de aan de gemeente verbonden instellingen.

In ons pamflet richten we ons op de volgende 5 thema’s:
• Kwaliteit en maatwerk voorop: ken de individuen waar het om gaat;
• Rem op flexibilisering arbeidsmarkt: meer zekerheid!
• Overheid coördineert en stimuleert arbeidsmarkt;
• Integrale aanpak van de arbeidsmarkt ;
• Iedereen telt mee: wij laten niemand los!

 

Meer weten? Lees hier het Pamflet ‘Plan van de Arbeid’.

untitled-design

 

Privé: Auke Blaauwbroek

Privé: Auke Blaauwbroek

Na zes jaar raadslid te zijn geweest en na twee jaren te hebben mogen werken als wethouder keer ik weer terug in de Raad en met veel plezier. Mijn ambitie is om met een nieuwe fractie van de PvdA de meest linkse partij te maken in Tilburg, zeker nu de SP in het College is

Meer over Privé: Auke Blaauwbroek