Over woonlastencompensatie, middeldure huurwoningen en cultureel erfgoed.

Door Bea Mieris op 30 november 2017

We hebben als fractie een succesvolle behandeling van de begroting achter de rug. Met een flink aantal moties en een paar amendementen die aangenomen zijn, dan wel toegezegd hebben we een sociaal democratisch stempel op de begroting kunnen drukken.

Graag licht ik een paar moties nog kort toe:

Door de inzet van de PvdA fractie is er in Tilburg geld voor de inzet van woonlastencompensatie. Helaas ligt dat geld nog grotendeels op de plank, terwijl er veel Tilburgers zijn met te hoge woonlasten. De PvdA fractie heeft het college opgedragen om voor de verkiezingen in maart 2018 de omvang van de woonlastenproblematiek en de inzet van de gelden voor woonlastencompensatie met de raad te bespreken, zodat het geld effectiever ingezet kan worden. Het college nam de motie over.
Motie effectieve inzet woonlastencompensatie

De PvdA fractie heeft het college opgedragen om voor de verkiezingen in maart 2018 met een plan van aanpak te komen voor de realisatie van middeldure huurwoningen en daarbij in te zoomen op de focuswijken. De PvdA fractie vindt het van belang dat focuswijken diverser, draagkrachtiger en leefbaarder worden. Ook vanuit de wijken zelf klinkt de roep om duurdere woningen. Het college wilde alleen in Stokhasselt aan de slag, maar door deze unaniem door de raad aangenomen motie zal het college álle focuswijken onder de loep moeten nemen.
motie middeldure huurwoningen focuswijken

De PvdA fractie heeft het college opgedragen een onderzoek te doen naar de mogelijkheden om ons cultureel erfgoed verder te promoten door informatie over het verleden en heden op een aantrekkelijke manier beschikbaar te maken en daarbij optimaal gebruik te maken van digitale communicatiemiddelen. Tilburg is rijk aan architectuur, musea, kunst, monumentale parken, religieus en industrieel erfgoed. Aantrekkelijke wandel- en fietsroutes langs dit erfgoed maken de stad nog aantrekkelijker. Daarbij is er Europees subsidiegeld beschikbaar voor gratis openbare wifi hotspots. De raad nam deze motie unaniem over.
Motie Cultureel Erfgoed toeristisch aantrekkelijk

Deze en andere moties kun je ook vinden bij onze bijdrage voor de begroting  hier op onze website.

Bea Mieris

Bea Mieris

Mijn naam is Bea Mieris, gemeenteraadslid voor de PvdA in Tilburg. Als raadslid van de PvdA zet ik me in voor kwetsbare mensen, voor kwetsbare woongebieden en voor kwetsbare groengebieden. Alle mensen in Tilburg, Udenhout en Berkel-Enschot moeten prettig kunnen wonen in hun eigen leefomgeving. In elke wijk moet voor iedereen gebouwd worden. Een gevarieerd

Meer over Bea Mieris