De gevoelswarmte van Tilburg

Door Privé: Evie Schürmann op 4 maart 2018

Kou of niet…. Vandaag ging de PvdA Tilburg op pad in de wijk De Hasselt en  het Wagnerplein

In de ochtend bezochten we de wijk De Hasselt. Helaas waren er weinig mensen thuis. We voerden mede vanwege de kou, korte gesprekjes en deelden ook hier weer honderden rozen uit!

In de middag bezochten we het Wagnerplein waar we met de brassband een rondje maakten. Daarna spraken we veel warme mensen die blij waren met de verbouwing van het winkelcentrum en nog kansen zien in het groener en toegankelijker maken van de wijk voor voetgangers en rolstoelen.

Goed werk
We spraken ouderen die aangaven weinig financiële zekerheid te hebben, ondanks dat ze hun hele leven hard gewerkt hebben. We spraken ondernemers die aangaven dat er nog veel leegstand is in het winkelcentrum en dat de huren van de panden hoog zijn.

Goed bestaan
We hoorden van diverse bewoners dat het zonde is dat er zoveel bomen gekapt zijn in en rondom het winkelcentrum. Ze zien graag weer meer groen terugkeren, niet alleen voor de kwaliteit van de lucht maar ook op het comfort op de pleinen te verbeteren.

Daarnaast spraken we over de verkeersveiligheid in en rondom het Wagnerplein. Voor voetgangers en rolstoelen lijkt niet altijd goed nagedacht te zijn bij de aanleg van de wegen. De wijkbewoners nodigen de gemeente uit door de ogen van een voetganger of in een rolstoelgebruiker een route te nemen. Concreet hoorden we:

  • De behoefte aan meer drempels op de Rentmeesterlaan, hier wordt te hard gereden.
  • Op de parkeerplaats van het zwembad wordt er niet altijd eer gedaan aan het éénrichtingsverkeer. Hierdoor ontstaan gevaarlijke situaties.
  • Extra brievenbus dichter bij de flat van het kanaal.
  • De parkeerplaatsen bij het winkelcentrum zijn druk. Aan de kant van de Drieburcht wordt vaak geparkeerd op plekken waar dat niet mag.

Het was een mooie campagnedag! Op naar morgen!

Geschreven door Evie Schürmann onze kandidaat op nummer 6, die ook een mooi getekend beeldverslag maakte van de gesprekken van de dag.

Privé: Evie Schürmann

Privé: Evie Schürmann

Sinds mijn studententijd woon ik in Tilburg en ben ik actief betrokken bij de stad en de PvdA. In deze stad heb ik mijn vriend leren kennen en inmiddels ben ik moeder van 2 dochters van 5 en 7. Nu is het tijd om iets terug te geven aan de stad. De stad waar mijn

Meer over Privé: Evie Schürmann