Door Yusuf Celik op 22 februari 2015

Aanpak zwerfafval Tilburg voldoet niet

Piushaven 5Maandag staat het actieplan zwerfafval ter behandeling in de commissie Leefbaarheid. Het actieplan kan volgens de fractie van de PvdA integraler worden ingekleed. De inrichting van de fysieke omgeving, bewonersparticipatie en groenonderhoud komen volgens de PvdA onvoldoende aan bod, terwijl deze hebben ook een effect op leefbaarheid in de wijk. Het voorstel van het College van B en W om door middel van prikacties illegale stort tegen te gaan en het bijplaatsen van hondenpoepbakken de overlast te verminderen voelt voor de fractie als noodverband. De fractie pleit voor een integraler en stevigere aanpak.

De Zuid-Oosterstraat is een straat die praktisch laat zien dat de voorgestelde plannen van het college onvoldoende zijn. De PvdA Tilburg is na aanleiding van klachten van bewoners vrijdagochtend ter plekke polshoogte gaan nemen.  Zwerfafval, graffiti, vervallen woningen, illegale stort en hondenpoep blijven een hardnekkig probleem voor de straat. Ondanks de nieuwe inrichting en de bijplaatsing van hondenpoepbakken nav de behandeling in de gemeenteraad vorig jaar.  Het onbreken van trappen naar de groenstrook langs het spoor, het te laag snoeien van de klimop en de vele verzakkingen in de weg en het trottoir wekken de ergenis van bewoners. Het ontbreken van de ‘juiste randvoorwaarden’ maakt volgens de fractie van de PvdA Tilburg dat de straat rommelig oogt en niet bijdraagt tot gewenst gedrag. Het voorbeeld van de Rozenplein laat juist heel goed zien hoe het ruimtelijk en met bewoners wel te organiseren is.

De PvdA wil maandag in de commissie graag van de wethouder weten of hij bereid is het actieplan zwerfafval aan te passen en in de Zuid-Oosterstraat samen met de bewoners aanvullende maatregelen te nemen om de overlast te beperken.

Yusuf Celik

Yusuf Celik

Mijn naam is Yusuf Celik (38 jaar). Ik ben sinds 2014 raadslid van de Partij van de Arbeid in Tilburg. Samen met mijn vriendin en onze twee dochters woon ik in de wijk Jeruzalem Politiek gaat over mensen. Over zorgen, ideeën, klachten, dromen en ambities van alledag. Als gemeenteraadslid probeer ik open te staan voor

Meer over Yusuf Celik