Door Yusuf Celik op 30 maart 2017

Alternatief voor digitale bezoekersapp parkeren

De PvdA-fractie heeft op 31 oktober van het afgelopen jaar het onderwerp ‘Digitale bezoekerspas parkeren’ voor bespreking geagendeerd in de commissie Leefbaarheid van de gemeenteraad. Inmiddels is bekend dat het college maatregelen heeft getroffen om de PvdA en bewoners tegemoet te komen. Daar is de fractie blij mee.

Aanleiding voor de agendering was dat de PvdA  door seniore Tilburgers werd gewezen op de brief aangaande de digitale bezoekersregeling ‘BezoekersApp’. In de brief maakt het college van B&W bewoners attent op de vervanging van de bezoekerskaart per 1 januari 2017 door een digitaal systeem genaamd BezoekersApp in de gebieden waar er parkeerregulering van kracht is. Het bezoek kan via de smartphone, tablet of pc worden aangemeld. De PvdA maakte zich zorgen over de gevolgen die dit kan hebben voor ouderen, analfabeten/laaggeletterden en digibeten. Temeer omdat er in de brief geen alternatief wordt geboden voor het digitale systeem. Een kleine uitvraag onder 15 ouderen, wonend in de Tivoli-hoek, leert ons dat 10 ouderen niet in het bezit zijn van een smartphone of computer. De PvdA is met de wethouder en commissie in gesprek geweest met als inzet om de gevolgen voor ouderen, analfabeten/laaggeletterden en digibeten te verzachten.

Het college van B&W heeft na aanleiding van de discussie een alternatief voor het digitale systeem ingevoerd. Voortaan kunnen bewoners, onder voorwaarden inbellen om bezoekers aan te melden.

Meer informatie is hier te vinden: Raadsbrief alternatief digitale bezoekersregeling
Collegebesluit Afrekenen per minuut en alternatief digitale bezoekersregeling

Yusuf Celik

Yusuf Celik

Mijn naam is Yusuf Celik. Ik ben lijsttrekker van de PvdA in Tilburg. Samen met mijn vriendin Eefje heb ik twee meiden in de leeftijd van 4 en 2. Ik ben geboren en getogen in de andere textielstad: Enschede. Op 18-jarige leeftijd ben ik naar Tilburg gekomen om Sporteconomie te volgen en later heb ik

Meer over Yusuf Celik