Door Bea Mieris op 30 november 2016

Alternatieve locaties voor Dance Events

Pagina Spandoek PvdA Tilburg_79511In een motie bij de begroting 2017 heeft de PvdA fractie het college opgeroepen stadsparken niet meer in te zetten als locatie voor dance events of andere grootse evenementen waarbij de kans reeel is dat het monumentale en waardevolle groen beschadigd raakt. De beschermende boommaatregelen en handhaving die er dankzij de inzet van de PvdA fractie zijn gekomen blijken niet afdoende. Met name in het Leijpark is het na elk dance event weer mis. Dit is niet wat we voor het historische monumentale Leijpark willen. We sporen het college dan ook aan de organisatoren van deze evenementen alternatieve locaties toe te wijzen. Het college en de coalitiepartijen willen vooralsnog geen verandering maar de onvrede over de beschadiging van het groen groeit.

Lees hier de motie: motie-alternatieve-locaties-dance-events

Bea Mieris

Bea Mieris

Mijn naam is Bea Mieris, de nummer 2 van de PvdA Tilburg kandidatenlijst. Als raadslid voor de PvdA wil ik me inzetten voor kwetsbare woongebieden en voor kwetsbare groengebieden. Alle mensen in Tilburg, Udenhout en Berkel-Enschot moeten prettig kunnen wonen in hun eigen leefomgeving. In elke wijk moet voor iedereen gebouwd worden. Een gevarieerd samengestelde

Meer over Bea Mieris