Door Privé: Orkun Baytemir op 23 november 2015

Art. 47 vragen omtrent privacygevoelige gegevens

Op 22 november 2015 is in het televisieprogramma De Monitor grootscheepse schending van het beroepsgeheim medische dossiers in het kader van Jeugdwet en Persoonsgebonden budget aan de orde gesteld. Ook De gemeente Tilburg werd tijdens de uitzending genoemd. Hierin werd ter sprake gebracht dat er niet zorgvuldig omgegaan werd met privacygevoellige gegevens door gemeenteambtenaren.

Vraag 1:
Kent u het voorbeeld dat tijdens de uitzending naar voren kwam uit Tilburg? Zo ja, wat is er dan precies misgegaan?

Vraag 2:
Hoe houdt u zicht op de manier waarop onze ambtenaren omgaan met privacygevoellige informatie?

Vraag 3:
Zijn er meer casussen waarvan u weet dat er niet goed is omgegaan met privacygevoellige informatie? Zo ja, wat doet u hier tegen?

Vraag 4:
Uit de uitzending bleek dat tijdens de keukentafelgesprekken privacygevoellige informatie gebruikt werd. Hoe gaat de gemeente Tilburg om met privacygevoellige informatie om tijdens Keukentafelgesprekken?

Raadsleden Pvda Tilburg
Sofie Meeuwissen
Orkun Baytemir

Privé: Orkun Baytemir

Privé: Orkun Baytemir

Ik ben een geboren Tilburger (35 jaar geleden, nog in het oude Elisabeth-ziekenhuis) en heb altijd in Tilburg zuid gewoond. Momenteel woon ik in Koningshaven/ Broekhoven. Ik ben van Turkse komaf en heb naast mijn beide ouders nog één zus en één broer. Sinds juli 2006 ben ik gelukkig getrouwd en heb inmiddels twee dochters.Mijn

Meer over Privé: Orkun Baytemir