Door Bea Mieris op 13 november 2015

AZC – Parken – Tilburgs religieus en industrieel erfgoed

 

Het college vergat de zoektocht naar een regulier asielzoekerscentrum in Tilburg in de begroting 2016 op te nemen. Een PvdA amendement dat door een meerderheid in de raad werd aangenomen zorgt ervoor dat het proces met de stad om tot een AZC te komen in de begroting van volgend jaar wordt vermeld. Dit proces begint in 2016 en zal in 2018 na sluiting van de noodopvang in Sint Jozefzorg tot een overwogen keuze voor een AZC locatie moeten leiden. Het college wilde inzetten op een AZC voor 5 tot 10 jaar, maar in het amendement staat een langdurig AZC opgenomen.

Een motie om scherper toe te zien op de evenementenregels op het gebied van afval en groen voor parken werd door het college overgenomen. Aanleiding voor deze motie is de situatie in het Leijpark. Na grote evenementen wordt het park niet goed opgeruimd en blijkt telkens weer dat groen (gras en bomen) raakt beschadigd. De handhaving moet beter.  Parken zijn er wat de PvdA fractie betreft op de eerste plaats voor de Tilburgers om er te ontspannen en te bewegen. Soms mogen er ook evenementen plaatsvinden maar dan wel met respect voor de groene omgeving.

Een motie om expliciet aandacht te vragen voor religieus- en industrieel erfgoed bij het ontwerpen van looproutes tussen de musea, de spoorzone, het centrum en de Piushaven werd ook door het college overgenomen. Het college gaat er met binnenstadondernemers mee aan de slag en beloofde het Tilburgs Erfgoed daarin mee te nemen.  Binnen de ringbanen staan vele kerken, kloosters, textielfabrieken en villa’s (veelal rijksmonumenten) die veel meer aandacht van Tilburgers en toeristen verdienen. Met interessante looproutes langs het Tilburgs Erfgoed wordt de stad aantrekkelijker voor de Tilburgers zelf en voor toeristen die dan wellicht meer bereid zijn om te overnachten in Tilburg.

Bea Mieris

Bea Mieris

Bea Mieris

Mijn naam is Bea Mieris, gemeenteraadslid voor de PvdA in Tilburg. Als raadslid van de PvdA zet ik me in voor kwetsbare mensen, voor kwetsbare woongebieden en voor kwetsbare groengebieden. Alle mensen in Tilburg, Udenhout en Berkel-Enschot moeten prettig kunnen wonen in hun eigen leefomgeving. In elke wijk moet voor iedereen gebouwd worden. Een gevarieerd

Meer over Bea Mieris