Bedrijventerrein Wijkevoort

Door Bea Mieris op 25 juni 2019

De PvdA fractie heeft tijdens de raadsvergadering over de perspectiefnota 2020 een motie over het opschorten van bedrijventerrein Wijkevoort ingediend. Door de uitspraak van de Raad van State over de programma aanpak stikstof (PAS) is de aanleg van dat bedrijventerrein uiterst onzeker geworden. De PvdA fractie wil eerst dat er duidelijkheid komt vanuit ministeries of en hoe de aanleg van bedrijventerreinen nog zou kunnen. Tot die tijd moet het college de voorbereidingen voor Wijkevoort wat de PvdA fractie betreft opschorten. De Raad van State heeft aangegeven dat de natuur teveel belast raakt door stikstofuitstoot en geeft daarom hoogstwaarschijnlijk geen toestemming meer voor projecten als nieuwe (of de uitbreiding van) bedrijventerreinen, wegen en veehouderijen. Het college legt de uitspraak van de hoogste bestuursrechter voorlopig naast zich neer en probeert Wijkevoort via een alternatieve route toch te realiseren.

Bea Mieris

Bea Mieris

Mijn naam is Bea Mieris, gemeenteraadslid voor de PvdA in Tilburg. Als raadslid van de PvdA zet ik me in voor kwetsbare mensen, voor kwetsbare woongebieden en voor kwetsbare groengebieden. Alle mensen in Tilburg, Udenhout en Berkel-Enschot moeten prettig kunnen wonen in hun eigen leefomgeving. In elke wijk moet voor iedereen gebouwd worden. Een gevarieerd

Meer over Bea Mieris