Door Yusuf Celik op 1 oktober 2020

Behandeling hoofdlijnenbrief

Op 28 september behandelde de gemeenteraad de hoofdlijnenbrief van gemeente Tilburg. Deze hoofdlijnenbrief vervangt de perspectiefnota. PvdA Tilburg kan zich niet vinden in de koers die wordt geschetst… Yusuf heeft bij de bespreking daarom de volgende tekst uitgesproken:

“Tijdens de bespreking van de tussenbalans hebben we als Partij van de Arbeid aangegeven dat de coronacrisis voor ons alle aanleiding vormt om naar de toekomst te kijken. Na de gezondheidscrisis heeft zich inmiddels ook een economische en sociale crisis aangediend. We vinden dat we met de raad gezamenlijk die crisis te lijf moeten gaan en onze politieke verschillen daarbij zo veel mogelijk moeten overbruggen. We hebben u opgeroepen om de minima te ontzien, ondernemers te helpen die in zwaar weer zitten en een beroep te doen op de sterkste schouders. Oog te hebben voor zaken die niet direct zichtbaar zijn.

Het antwoord van uw college en coalitiepartijen is duidelijk. U heeft er geen zin in. U gaat gewoon zongebruind gezond en dronken van geluk door op het ingeslagen Zwitserlevenpad. Alsof Tilburg niet wordt geraakt door de coronacrisis. Met jubelende, ronkende en nietszeggende opsommingen probeert u te maskeren wat werkelijk aan de hand is in de stad.

Burgemeester Weterings signaleert gelukkig wel wat er aan de hand is en roept samen met 14 andere burgemeesters op tot een sociaal offensief. In een pamflet waar ook urgentie uit spreekt. Inzet op het vlak van onderwijsachterstanden, snelle toeleiding naar werk, van schuldhulpverlening, extra inzet op de jeugd en op leefbaarheid. Teksten die zomaar door een PvdA’er geschreven zouden kunnen zijn. Helaas heeft uiteindelijk niets van die tekst de hoofdlijnenbrief bereikt. Wij vragen het college waarom niet?

Geen inkomen, geen huis, geen perspectief, wel verveling en eenzaamheid. Jongeren hebben het zwaar te verduren. Op de vraag hoe het gesteld is met de instroom van jongeren in de bijstand was het antwoord afgelopen week zoek. Ook de term jeugdwerkloosheid wordt niet een keer genoemd. Dat terwijl de werkloosheid landelijk is verdubbeld. Heeft u dit gemist en wat is uw college eigenlijk van plan met de jeugdwerkloosheid? Wij roepen het college op specifiek aandacht te hebben voor de arbeidsmarktpositie van jongeren. Zij hebben de toekomst. Elke jongere verdient een goede start op de arbeidsmarkt.

Naast een goede baan is het ook fijn om een betaalbare woning te hebben. Voor een starter was het wonen binnen de ringbanen al bijna onmogelijk. De onzekerheid die de coronacrisis met zich meebrengt maakt het alleen maar moeilijker. Landelijk wordt er flink geïnvesteerd in woningbouw. 290 miljoen maar liefst. Eindhoven, Breda en Helmond maken grif gebruik van het geld. En wat doen we in Tilburg? Helemaal niets. Geen cent. Dit college heeft de focus gericht op projecten zoals de Bankier. Voor een half miljoen op zijn Tilburgs wonen, aldus de projectontwikkelaar. Sterker nog de woningcorporatie WonenBreburg kondigt afgelopen september vrolijk aan dat er dit jaar niet 1000 maar 650 woningen worden opgeleverd. Als PvdA willen we meer betaalbare woningen. Hoe denkt het college meer betaalbare woningen voor starters te bouwen nu de bouw stokt?

Nu we het toch over bouwen hebben. Er is iets wat we niet willen ontwikkelen. Helaas is het ons niet gelukt om u en de coalitiepartijen te overtuigen te stoppen met de ontwikkeling van Wijkevoort. Uw geloof in de oude economie verblind uw zicht op de nieuwe economie. De banen die op Wijkevoort worden geschapen bieden te weinig toegevoegde waarde voor onze lokale economie. We maken ons zorgen over het aantal arbeidsmigranten en het gemak waarmee u schuift met deze werknemers. Zij betalen de prijs van de doorgeschoten flexibilisering. Dat moet wat ons betreft stoppen. Laten we eens beginnen door mensen met een minimumloon meer te betalen. Of oog te hebben voor arbeidsmigranten die worden afgedankt. Waar vangen we hen op beste college? Weet u dat, heeft u er zicht op?

De nieuwe economie vraagt ook om samenwerking met burgers. In uw hoofdlijnenbrief heeft u de mond vol van burgerparticipatie. We hebben bij Wijkevoort gezien waar dat toe heeft geleid. Helaas werden de bijdragen vanuit de stad keer op keer in de prullenbak geknikkerd. Ik mag hopen dat de coalitiepartijen ook niet voor de inzet van de ultieme vorm van burgerparticipatie, het referendum, gaan liggen. Het referendum over Wijkevoort is vandaag online gezet.

De Partij van de Arbeid is niet voornemens in te stemmen met het perspectief dat u onze bewoners schetst. Alle goede intenties en beloften die op papier staan zijn volledig in tegenspraak met het gevoerde en ingezette beleid. Wat merkt de Tilburger er van in zijn dagelijkse leven? Bar weinig vrees ik, maar daar gaat het uiteindelijk wel om.”

Yusuf Celik

Yusuf Celik

Mijn naam is Yusuf Celik (38 jaar). Ik ben sinds 2014 raadslid van de Partij van de Arbeid in Tilburg. Samen met mijn vriendin en onze twee dochters woon ik in de wijk Jeruzalem Politiek gaat over mensen. Over zorgen, ideeën, klachten, dromen en ambities van alledag. Als gemeenteraadslid probeer ik open te staan voor

Meer over Yusuf Celik