Door op 14 februari 2015

Bestuursvergadering PvdA Tilburg in Jeruzalem?

Ja, de bestuursvergadering van de PvdA afdeling Tilburg op woensdag 4 februari was in Jeruzalem, een Tilburgse wijk met ruim 38 nationaliteiten en 831 inwoners (2013) Gelegen in het stadsdeel Oud-Zuid. Het gebied heette oorspronkelijk Koningshoeven. De huidige naam ontstond later in de volksmond.  Jeruzalem grenst aan de wijken Fatima en Armhoef, eveneens in Oud-Zuid.  De eerste woningen werden na de Tweede wereldoorlog gebouwd in de jaren vijftig, daarvoor was het een agrarisch gebied. Een onderzoek van het CBS berekende dat Jeruzalem in 2007 de “armste wijk” van de Provincie Noord Brabant was.

Het PvdA bestuur afdeling Tilburg vergadert regelmatig op locatie, vooral om te luisteren wat er leeft onder de Tilburgers. Na een gastvrije ontvangst hebben wij in een aangenaam gesprek enorm veel opgestoken van Jacoline Pijl en Miranda Winter, twee enthousiaste mensen die ons wel en wee van de wijk Jeruzalem presenteerden. Veel positieve verhalen over de samenwerking in de wijk nu, maar ook zorgen over wat “de nieuwbouw achter het hek” voor invloed op de (samenleving) wijk zal hebben. Veel kleine successen&problemen kwamen ook aan de orde. De samenwerking met de Gemeente Tilburg (contactpersoon: Tamira Wassink) verloopt uitstekend. Voor ons als PvdA Tilburg Bestuur is het bezoek geslaagd! Wij gaan als PvdA Tilburg bestuur de wijken in, meer luisteren en ons werk meer laten bepalen door datgene wat er in die wijken leeft is erg belangrijk.

Bedankt Jacoline en Miranda.

Bestuur PvdA Tilburg.