Door Yusuf Celik op 10 september 2015

Betaalbaar sporten door duurzame maatregelen

7893571916_4a0983c0d1_bOp 1 september is de landelijke regeling Subsidie Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties in werking getreden. Deze regeling is gericht op investeringen in energiebesparing en toepassing van duurzame energie ten behoeve van sportaccommodaties.

De Partij van de Arbeid heeft op 15 september 2014 middels een motie aandacht gevraagd voor de betaalbaarheid van sport door sportverenigingen te stimuleren om energie te besparen en gebruik te maken van duurzame energie. Lagere energielasten dragen bij tot een lagere contributie, zodat meer Tilburgers kunnen sporten.

In de gemeenteraadsvergadering heeft wethouder de Vries (D66) toegezegd om met een inventarisatie te komen, zoals dat ook met de basisscholen is gebeurd. We zijn inmiddels een jaar later. Genoeg voorbereidingstijd om goed beslagen ten ijs te komen als gemeente Tilburg. Te meer omdat de sportexploitatie stevig onder druk staat en energiebesparing kan helpen om dit probleem te verminderen.

De Partij van de Arbeid wil het college van B&W het volgende vragen:

 

– Is de inventarisatie inmiddels afgerond en wat zijn de bevindingen? Graag de inventarisatie in de bijlage toevoegen.

– Wat gaat het college met de inventarisatie doen?

– Welke aanvragen zijn inmiddels gedaan bij de landelijke regeling Subsidie Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties?

– Hoe gaat het college sportverenigingen stimuleren en ondersteunen om energie te besparen en duurzame energie te gebruiken?

Yusuf Celik

Yusuf Celik

Mijn naam is Yusuf Celik. Ik ben lijsttrekker van de PvdA in Tilburg. Samen met mijn vriendin Eefje heb ik twee meiden in de leeftijd van 4 en 2. Ik ben geboren en getogen in de andere textielstad: Enschede. Op 18-jarige leeftijd ben ik naar Tilburg gekomen om Sporteconomie te volgen en later heb ik

Meer over Yusuf Celik