Door Bea Mieris op 27 juni 2017

Betaalbaar wonen

De PvdA fractie maakt zich zorgen over het betaalbaar wonen in de stad en in de dorpen. De PvdA fractie wil zich inzetten voor woningzoekenden met de lagere inkomens. Voor hen is het moeilijk om aan betaalbare woonruimte te komen.Tijdens de bespreking van de jaarstukken 2016 heb ik eerst mijn complimenten aan het college uitgesproken voor de ontwikkelingen binnen de grootstedelijke projecten. Er wordt volop gebouwd in de Binnenstad, in de Spoorzone, aan de Piushaven, in het Stappegoorgebied, op en om het Wagnerplein, aan het Paletplein en bij Koningsoord in Berkel-Enschot. Winkelcentrum Heijhoef in de Reeshof is  succesvol uitgebreid.

Het toevoegen van 800 sociale huurwoningen, zoals dat in de woonvisie is vastgelegd, loopt volgens plan. Er wordt momenteel gewerkt aan 280 woningen op gemeente locaties. Woningbouwcorporaties investeren op eigen locaties in de bouw of uitbreiding van 200 woningen. Op particuliere locaties liggen plannen voor nog eens 400 woningen.

Maar hoe zit het met het toevoegen van nog eens 800 sociale huurwoningen door het verlagen van de huur, ook vastgelegd in de woonvisie, zijn echter geen gegevens bekend. Staat de teller op 0? Hier kwam geen antwoord op vanuit het college.

Het realiseren van structurele vormen van tijdelijke huisvesting voor bijzondere doelgroepen (arbeidsmigranten, gescheidenen, startende jongeren, statushouders, ex-psychiatrische patiënten, ex-delinquenten) is nog niet van de grond gekomen. Dit zou de druk op de reguliere sociale huurvoorraad moeten verlichten. Volgens het college wordt momenteel gewerkt aan twee plannen in samenwerking met de corporaties Tiwos en TBV.

Uitbreiding van het aanbod van middeldure huurwoningen (huurprijs tussen 711 en 900 euro) komt ook nog niet van de grond. De bouw van deze woningen is van belang om de doorstroming vanuit sociale huurwoningen op gang te brengen. Volgens het college gaan er de komende jaren forse aantallen middeldure woningen gebouwd worden.

Het college sprak de verwachting uit het aantal van 25.600 sociale huurwoningen eind 2020 volgens afspraak te halen. We blijven dat als PvdA fractie op de voet volgen.

Zorgen zijn er ook over het woonlastencompensatiefonds.  Er staan geen resultaten in de jaarstukken.

Het college vertelde tijdens de commissievergadering dat er 39 aanvragen zijn geweest, waarvan 24 gehonoreerd en dat de criteria gaandeweg zijn aangepast. Het woonlastencompensatiefonds is een belangrijk instrument om de woonlasten van huurders tijdelijk te verlagen. We moeten als raadsleden goed op de hoogte worden gesteld van het proces en van de resultaten, zodat we kunnen beoordelen of aanpassing / verruiming van de criteria noodzakelijk is. Het college geeft hier binnenkort uitleg over tijdens een informatiebijeenkomst.

 

Bea Mieris

Bea Mieris

Als raadslid voor de PvdA wil ik opkomen voor de mensen die het om wat voor reden dan ook minder getroffen hebben in het leven. Mijn portefeuille bestaat uit de onderwerpen wonen, grootstedelijke projecten en natuur in en om de stad. Op het gebied van wonen zet ik me in voor betaalbaar wonen en voor

Meer over Bea Mieris