Door Bea Mieris op 2 juni 2015

Betaalbare huurwoningen in Tilburg realiseren!

Tijdens de raadsvergadering is een nieuwe woonvisie vastgesteld. Het college gaf bij de presentatie van de perspectiefnota aan in samenspraak met andere partijen 1000 betaalbare huurwoningen te gaan toevoegen. Volgens het RIGO woonlastenonderzoek (2014) is er tot 2020 echter behoefte aan 1640 extra sociale huurwoningen (tot de 2e aftoppingsgrens) in Tilburg.

De PvdA fractie heeft het college in een motie opgedragen alles in het werk te stellen om in samenspraak met marktpartijen en woningcorporaties tot 2020 1640 betaalbare huurwoningen te realiseren. Het college nam de motie over.

 

Motie Betaalbare Huurwoningen

De Gemeenteraad van Tilburg in vergadering bijeen op 1 juni 2015 voor de bespreking van het agendapunt ’Eindvoorstel inzake raadsvoorstel Woonvisie 2015’,

Overwegende dat:

Er een nieuwe woonvisie wordt vastgesteld.

Het college betaalbaarheid als een hoofdthema in de woonvisie heeft opgenomen.

Het college bij de presentatie van de perspectiefnota heeft aangegeven in samenspraak met andere partijen 1000 betaalbare huurwoningen te gaan toevoegen.

Constaterende dat:

Het RIGO woonlastenonderzoek (2014) aangeeft dat er tot 2020 behoefte is aan 1640 extra sociale huurwoningen (tot de 2e aftoppingsgrens) in Tilburg.

 

Draagt het College op:

-Alles in het werk te stellen om in samenspraak met marktpartijen en woningcorporaties tot 2020 1640 betaalbare huurwoningen te realiseren.

-De raad over dit programma voor het vaststellen van een woonconvenant in te lichten.

 

En gaat over tot de orde van de dag.

Namens de fractie van de Partij van de Arbeid,

Bea Mieris

Bea Mieris

Bea Mieris

Mijn naam is Bea Mieris, gemeenteraadslid voor de PvdA in Tilburg. Als raadslid van de PvdA zet ik me in voor kwetsbare mensen, voor kwetsbare woongebieden en voor kwetsbare groengebieden. Alle mensen in Tilburg, Udenhout en Berkel-Enschot moeten prettig kunnen wonen in hun eigen leefomgeving. In elke wijk moet voor iedereen gebouwd worden. Een gevarieerd

Meer over Bea Mieris