Door Yusuf Celik op 12 februari 2017

Brigade Tilburg Werkt krijgt steun!

Yusuf Celik

Fractievoorzitter Yusuf Celik van de PvdA Tilburg heeft op vrijdag 9 december, aan de balie van Werk en Inkomen aan de Burgemeester Brokxlaan, zijn plan ‘Brigade Tilburg Werkt’ aangeboden om 200 langdurig werklozen aan het werk te helpen. De Brigade Tilburg Werkt zet in op extra; conciërges in het onderwijs, toezicht en onderhoud van de openbare ruimte, ouderenzorg, ondersteuning van sportverenigingen en toezicht op sport en speelplekken.

De PvdA Tilburg heeft onlangs zijn lokale Plan van de Arbeid aangeboden aan minister Lodewijk Asscher. Een van de speerpunten in dit plan is om meer langdurig werkelozen aan het werk te helpen. Ondanks dat de werkloosheid licht daalt, groeit het aantal langdurig werklozen tot boven de 6000. ‘In Tilburg presteren we slechter dan andere regio’s. Een totaal onwenselijke ontwikkeling. Juist een baan zorgt voor perspectief of zoals ik dat noem droomruimte voor een beter bestaan’, aldus Celik. Om het college van B en W aan te sporen werk te maken met haar arbeidsmarktbeleid voor langdurig werklozen doet de PvdA een concreet voorstel. Het voorstel roept op om in navolging van de werkbrigade in Amsterdam de Tilburgse variant in het leven te roepen.

Het voorstel is op 17 januari in de commissie Sociale Stijging besproken en op 30 januari 2017 ter besluitvorming in de gemeenteraad behandeld. Waar in de commissiebespreking de volledige raad zich tegen het voorstel keerde, was die opstelling in de raadsvergadering 180 graden gedraaid. De motie van GL om het idee te steunen, maar eerst grondig onderzoek te doen naar doorstroming alvorens de Brigade in uitvoering te brengen, werd door de fractie van de PvdA omarmd en mee ingediend. Als geste naar de collega’s in de raad werd daarop het initiatiefvoorstel ingetrokken. Doel bereikt. De wethouder en het college gaan ermee aan de slag.

Yusuf Celik

Yusuf Celik

Mijn naam is Yusuf Celik (38 jaar). Ik ben sinds 2014 raadslid van de Partij van de Arbeid in Tilburg. Samen met mijn vriendin en onze twee dochters woon ik in de wijk Jeruzalem Politiek gaat over mensen. Over zorgen, ideeën, klachten, dromen en ambities van alledag. Als gemeenteraadslid probeer ik open te staan voor

Meer over Yusuf Celik