Door Privé: Auke Blaauwbroek op 16 juli 2015

Cafe Le Clochard luifelloos?

De PvdA heeft eerder de starre handelwijze van de ambtelijke organisatie aangekaart en op de rechtsongelijkheid waar het gaat om handhaving van terrasvergunningen gewezen. Café le Clochard op de Korte Heuvel heeft sinds enkele maanden een nieuwe luifel gemonteerd om de cafégasten een onderkomen te bieden wanneer zij gebruik willen maken van het terras. Deze luifel is demontabel, maar wel stormbestendig, zoals onlangs gelukkig bleek bij een recente storm. De eigenaar van het café heeft in april 2015 te horen gekregen dat de montage van een luifel in strijd is met de verordening en daarom moet worden afgebroken. Vanaf 18 april jl. heeft de eigenaar contact gezocht, zowel met u als bestuurders als met de betreffende ambtelijke medewerkers. De bedoeling van het contactverzoek is om samen te onderzoeken wat er eventueel wel mogelijk is conform de verordening om zo tot een oplossing te komen voor de gesignaleerde overtreding.Inmiddels hebben er twee gesprekken plaats gevonden met desbetreffende ambtenaren van de afdeling vergunningen. Uitkomst van beide gesprekken is dat de terrasluifel aangepast moet worden in een zelfdragende constructie en dat de zijwindschermen ingekort moeten worden. De uitbater heeft te horen gekregen dat uiterlijk op 6 juli as dat de luifel in de huidige staat afgebroken moet zijn.

De antwoorden van het college van B&W van Tilburg zijn binnen lees ze hier na: 150628 beantwoording raadsvragen Le Clochard

Privé: Auke Blaauwbroek

Privé: Auke Blaauwbroek

Na zes jaar raadslid te zijn geweest en na twee jaren te hebben mogen werken als wethouder keer ik weer terug in de Raad en met veel plezier. Mijn ambitie is om met een nieuwe fractie van de PvdA de meest linkse partij te maken in Tilburg, zeker nu de SP in het College is

Meer over Privé: Auke Blaauwbroek