Door Yusuf Celik op 7 november 2015

College zet mes op keel bij verkeerde club

3476743733_2d296007b6_bHet tumult rondom de fusie van Longa en Were Di heeft het College van B&W aan zichzelf te wijten. Door de bruidsschat van 1,9 miljoen al tijdens de ondertrouw te verstrekken heeft ze zichzelf in een onmogelijke positie gemanoeuvreerd. Aan de ene kant wordt de noodlijdende club Longa door de belastingbetaler voor 3 ton gered en daarmee feitelijk beloond voor slecht beleid. Aan de andere kant wordt in de onderhandelingen met Were Di, een club die door het eigen succes wel wil maar niet meer kan groeien op de huidige locatie, het mes op de keel gezet. Dit dossier kent daardoor louter verliezers.

Het visieplan heroriëntatie voetbalcomplexen begon veelbelovend. Twintig amateur voetbalverenigingen die samen richting gaven aan de ontwikkeling van voetbal in Tilburg. Uit nood, want werd er geconstateerd; er zijn te veel clubs die niet vitaal zijn, met daarbij te veel veldcapaciteit. Uitgangspunt in de voetbalvisie was om met clubs die vanuit eigen initiatief daartoe bereid zijn, toe te werken naar 4 clusters van verenigingen op 4 complexen. Het complex van Longa aan de Spoordijk werd als eerste complex gerealiseerd. Een besluit van het College dat mede ingegeven werd door de financiële situatie van Longa op dat moment.

De Partij van de Arbeid heeft sport en voetbal hoog in het vaandel staan. Zij is van mening dat voetbalclubs een belangrijke functie vervullen en dat voetbal op allerlei sociaal-maatschappelijke vraagstukken een belangrijke bijdrage kan leveren. Daarvoor zijn open en vitale voetbalclubs nodig. Investeren in een complex is prima, maar enkel vanuit de wens van clubs en als beloning van goed gedrag. Het raadsvoorstel ‘Spoordijk en situatie Longa’ waarin het besluit werd genomen om 1,9 miljoen te investeren voldeed niet aan de geest van de voetbalvisie. De PvdA heeft in de gemeenteraad nog geprobeerd om Longa te bewegen de succesvol uitgevoerde geldinzamelingsactie aan te wenden om de huurschuld te verminderen. Maar op de partij Voor Tilburg na wilde de politiek in Tilburg niet bewegen en dit verzoek bij Longa neerleggen. De bruidsschat van gemeenschapsgeld werd zonder blikken of blozen overgemaakt, nog voordat er van echte liefde sprake was.

Niet alleen de voetbalclubs hebben last van dit onbezonnen besluit. Het St. Jorisgilde en de hondenvereniging verblijven aan de Oisterwijksebaan en moesten nota bene indirect vernemen dat er voetbalvelden waren gepland op hun locaties. Inmiddels heeft de gemeente per 1 januari 2016 bij hen de huur opgezegd. Of er alternatieve huisvesting beschikbaar is, is onbekend.

Hoe nu verder? Als we het aangenomen raadsvoorstel lezen dan staat er op de letter dat bij het mislukken van de fusie het College zich vasthoudt ‘aan de eerder ingezette

huuropzegging en ontvangt Longa geen financiële bijdrage’. Met verbazing leest de PvdA dan ook recent dat Longa en, de inmiddels bij de fusiegesprekken aangeschoven, NOAD verder in gesprek gaan over een fusie en dat het College met een nieuw aangepast raadsvoorstel komt. Volgens het College heeft Were Di op de buitengewone ALV van 2 november besloten om niet aan het fusietraject deel te nemen. Een blik op het verslag

van de ALV op de website van de voetbalclub laat een andere conclusie zien, namelijk dat alle opties open blijven en dat het uitgangspunt dat eerder is uitgesproken om samen te werken en naar een fusie toe te werken van kracht blijft.

De PvdA is van mening dat een fusie tussen Longa/Were Di (en/of NOAD) nog wel degelijk mogelijk is. Het College dient dan wel een andere houding aan te nemen. Die van overleg en vertrouwen. Het vertrouwen van de bruidegom moet en kan weer gewonnen worden. Hoe? Door in de onderhandeling open kaart te spelen met Were Di en niet het onderste uit de kan te willen halen. Immers, wanneer men een noodlijdende club kan redden, moet men toch ook in staat zijn een succesvolle club te belonen? Het is tijd om écht in gesprek te gaan en dit dossier vlot te trekken. De bal ligt bij het College.

Yusuf Celik

Yusuf Celik

Mijn naam is Yusuf Celik (38 jaar). Ik ben sinds 2014 raadslid van de Partij van de Arbeid in Tilburg. Samen met mijn vriendin en onze twee dochters woon ik in de wijk Jeruzalem Politiek gaat over mensen. Over zorgen, ideeën, klachten, dromen en ambities van alledag. Als gemeenteraadslid probeer ik open te staan voor

Meer over Yusuf Celik