Corporaties: afspraken sociale woningbouw zwaar onder druk

Door Bea Mieris op 15 mei 2018

In het Brabants Dagblad van 8 mei jongstleden staat dat de Tilburgse woningbouwcorporaties een brandbrief aan drie wethouders hebben geschreven. De gemaakte afspraken over de bouw van sociale huurwoningen en over de verduurzaming van sociale huurwoningen zouden zwaar onder druk staan door extra lasten vanuit het Rijk en door een Europese richtlijn. De PvdA fractie stelde er vragen over. Het college gaf aan de zorgen van de woningbouwcorporaties te delen en deze over te brengen aan de politiek in Den Haag. Ook zullen de zorgen onderwerp zijn van overleg tussen de woordvoerders wonen van de gemeenteraad van Tilburg, de verantwoordelijk wethouder en de directies van de Tilburgse woningbouwcorporaties. De PvdA fractie zal inzetten op behoud van de gemaakte afspraken die in het Woonconvenant staan beschreven.

Bea Mieris

Bea Mieris

Mijn naam is Bea Mieris, de nummer 2 van de PvdA Tilburg kandidatenlijst. Als raadslid voor de PvdA wil ik me inzetten voor kwetsbare woongebieden en voor kwetsbare groengebieden. Alle mensen in Tilburg, Udenhout en Berkel-Enschot moeten prettig kunnen wonen in hun eigen leefomgeving. In elke wijk moet voor iedereen gebouwd worden. Een gevarieerd samengestelde

Meer over Bea Mieris