Dag van de Arbeid

2 mei 2018

De PvdA Tilburg heeft op meerdere manieren stilgestaan bij de Dag van de Arbeid, jaarlijks gevierd op 1 mei. In de ochtend hebben we een bezoek gebracht aan het graf van Bart van Pelt (1989-1958). Hier heeft Jan Pieter Vorsteveld een lezing uitgesproken ter ere van deze textielarbeider die als één van de eerste Tilburgse socialisten in 1919 in de gemeenteraad kwam, die hij als nestor verliet in 1956. In de avond heeft kersvers Eerste Kamerlid Mary Fiers gesproken over de sociaaldemocratie nu en in de toekomst, maar ook over haar speerpunten in de Eerste Kamer voor het komende jaar. Tijdens de daaropvolgende ALV zijn Diana van Wanrooij en Kevin Hordijk verkozen als de nieuwe duo-voorzitters van de PvdA Afdeling Tilburg. Van harte gefeliciteerd met deze verkiezing! Samen nemen ze het stokje over van Jan Pieter Vorsteveld, die deze functie de afgelopen twee jaar bekleed heeft. Met enthousiasme voor een kansrijke toekomst zullen de nieuwe duovoorzitters zich inzetten voor een afdeling die zich meer gaat richten op het versterken van lopende initiatieven van PvdA leden, die als ambassadeurs van de sociaal democratie, al iedere dag het goede voorbeeld geven voor de stad, gedreven door onze gedeelde idealen.

Daarnaast is er tijdens de ALV afscheid genomen van Yavuz Cosar (penningmeester), Joost Westland en Yorick van Veelen (beide algemeen bestuurslid). Wij willen hen hartelijk danken voor de inzet die ze getoond hebben! Verder heeft de ALV Jan Haenen verkozen als secretaris en Jan Pieter Vorsteveld als penningmeester. Wij willen het gehele bestuur van harte succes wensen de komende periode.