Democratische vernieuwing Tilburg: de ‘als-dan-burgerparticipatie’

Door Yusuf Celik op 2 september 2018

Bij de behandeling van het meerjaren onderhoudsprogramma vorig jaar klonk raadsbreed de wens door om de Tilburger meer te betrekken. Dorps- en wijkraden werden al langer door de gemeente bevraagd om hun knelpunten door te geven en sinds jaar en dag krijgen deze burgers te horen dat er weinig tot geen budget beschikbaar is. Daar moest volgens de raad verandering in komen. Althans dat was de verkiezingsbelofte van menig partij.

Een half jaar na de verkiezingen presenteert het college haar antwoord om de burger te betrekken. Het voorstel zal in zijn huidige vorm tot teleurstelling bij vele betrokken Tilburgers leiden, immers het voorstel gaat uit van ‘als-dan-burgerparticipatie’. We zullen proberen uit te leggen wat we daarmee bedoelen;

Het college stelt een potje in. Deze voorziet zij niet van middelen. Dit potje wordt alleen gevuld als er aanbesterdingsvoordelen worden gerealiseerd, of als er een onderbesteding plaatsvind op het projectbudget of als er middelen overblijven die aan het eind van het kalanderjaar niet zijn gealloceerd. Maar dit alles enkel bij onderbestedingen die worden gerealiseerd in de niet reguliere activiteiten van het meerjarig onderhoudsprogramma. Volgt u het nog? Mooi, we zijn halverwege, want het geld voor bugerparticipatie komt dan alleen beschikbaar als eerst alle aanbestedingsnadelen, negatieve projectresultaten, projectafwijkingen en spoedprojecten uit de reserve zijn onttrokken. Logisch, zullen burgers denken. Maar dan zijn ze er nog niet in dit voorstel. Het college verstrekt de middelen enkel als er tweederde aan cofinanciering beschikbaar is. De ‘als’ op de taart vormt dan het college zelf onder de noemer ‘maatschappelijk rendement’ en de versnelde afschrijving de concurrenten vormen van de burger voor het geld. Waarbij onder het mom van maatschappelijk rendement wordt verstaan dat er speelgeld voor het college beschikbaar is om buiten de kaders van de raad zaken te financieren. Dat gaat tegen het budgetrecht van de raad in.

De stap om de burger meer invloed en zeggenschap te geven over de openbare ruimte is nu nog zo onzeker en omkleed met allerlei mitsen en maren dat de Partij van de Arbeid dit voorstel, om te komen tot als-dan-burgerparticipatie, in deze vorm niet kan steunen. Niet zonder eerst meer zekerheid te krijgen over het budget dat beschikbaar is voor burgerparticipatie. Als het college voornemens is om de betrokken burgers, wijk en dorpsraden meer zekerheid te geven, dan vinden wij dat een stap de juiste richting op. Het laat ook zien dat dit college de burger serieus neemt.

Het raadsvoorstel wordt op maandag 3 september besproken in de commissie en wordt op 10 september vastgesteld in de gemeenteraad. Het voorstel is hier te lezen: https://tilburg.notubiz.nl/document/6657272/1

Yusuf Celik

Yusuf Celik

Mijn naam is Yusuf Celik (38 jaar). Ik ben sinds 2014 raadslid van de Partij van de Arbeid in Tilburg. Samen met mijn vriendin en onze twee dochters woon ik in de wijk Jeruzalem Politiek gaat over mensen. Over zorgen, ideeën, klachten, dromen en ambities van alledag. Als gemeenteraadslid probeer ik open te staan voor

Meer over Yusuf Celik